vrijdag, 18. december 2015 - 12:07

Efteling moet personeel zondagtoeslag blijven betalen

Efteling moet personeel zondagtoeslag blijven betalen
Foto: fbf
Kaatsheuvel

De rechter heeft gisteren besloten dat de Efteling zondagtoeslag moet blijven betalen aan werknemers die vóór 2003 in dienst zijn gekomen. Hiermee komt een einde aan het 2-jarig loonconflict tussen FNV Horeca en de Efteling.

In 2003 is de zondagtoeslag uit de cao horeca verdwenen. Werknemers die al vóór 2003 in dienst waren bij de Efteling hebben wel recht op de zondagtoeslag. Halverwege 2013 liet de Efteling weten dat zij van plan was de zondagstoeslag af te schaffen voor werknemers die al meer dan tien jaar in dienst zijn. Hierdoor zouden ruim tweehonderd medewerkers er tussen de 75 tot 300 euro per maand op achteruitgaan. 

FNV Horeca was van mening dat de individuele rechten met betrekking tot salaris van toepassing zouden moeten blijven voor werknemers die al voor 2003 in dienst waren. 

Samen met de werknemers heeft FNV Horeca meerdere bijeenkomsten gevoerd. In 2013 heeft het personeel een petitie aan de directie van de Efteling aangeboden waarin stond dat men hen niet eens was met het plan om de zondagtoeslag af te schaffen. De Efteling heeft vervolgens zelf de stap naar de rechter gezet. 

De rechter heeft nu bepaald dat voor de oudgedienden een uitzondering geldt, op basis van opgebouwd individueel recht. Ze zullen de zondagstoeslag blijven ontvangen. Johan Bijlsma, sectorbestuurder FNV Horeca: „We zijn blij dat er voor deze kleine groep, loyale werknemers nu eindelijk duidelijkheid is".