donderdag, 18. februari 2016 - 11:30

Vergrijzing in Fryslân neemt toe

Vergrijzing in Fryslân neemt toe
Foto: Archieffoto ter illustratie FBF
Leeuwarden

De vergrijzing in Fryslân is de afgelopen jaren aanzienlijk toegenomen en zal in de komende decennia nog verder toenemen.

Momenteel is één op de vijf inwoners 65 jaar en ouder, in 2030 zal dit meer dan één op de vier inwoners zijn. Gemeenten waar relatief de meeste senioren wonen zijn Schiermonnikoog, Harlingen en Oost- en Weststellingwerf. Dit blijkt uit een publicatie van het Fries Sociaal Planbureau (FSP) op basis van gegevens van het CBS en Primos.

De toenemende vergrijzing komt vooral doordat de omvangrijke naoorlogse generatie langzamerhand 65 jaar en ouder wordt. Het ouder worden van deze groep in de komende jaren betekent dat vanaf 2025 het aantal 75-plussers hoger is dan het aantal 65-74-jarigen. In 2030 zal naar verwachting tot 20% van de Friese huishoudens een 75-plusser behoren. Veelal zullen deze huishoudens uit één- en tweepersoonshuishoudens bestaan.  

Consequenties voor samenleving

De toename van het aantal senioren heeft consequenties voor de Friese samenleving. Het betekent dat de vraag naar zorg zal stijgen. Door het toenemend aantal senioren op hoge leeftijd wordt er een forse groei verwacht van aandoeningen zoals dementie, bewegingsproblemen en andere chronische ziekten. Ook zal een groter beroep worden gedaan op ondersteuning voor behoud van zelfredzaamheid. De Friese samenleving zal meer afgestemd moeten worden op het toenemend aantal senioren. Er zullen meer voorzieningen specifiek voor senioren nodig zijn. Ook voor de woningbouw heeft de vergrijzing consequenties. Er komt meer vraag naar woningen voor het toenemend aantal een- en tweepersoonshuishoudens. De omvangrijke nieuwe generatie senioren, de babyboomers, heeft dikwijls andere woonwensen dan de stille generatie.

Vergrijzing als kans

Senioren blijven steeds langer gezond. Dit betekent dat senioren die over voldoende gezondheid en vitaliteit beschikken zich langer kunnen in zetten voor de samenleving, bijvoorbeeld op het gebied van vrijwilligerswerk en mantelzorg. De vergrijzing is kortom een maatschappelijke ontwikkeling die naast risico’s voor Fryslân ook kansen biedt voor werkgelegenheid, vernieuwing op het gebied van wonen en impulsen voor de sociale cohesie.

Staat van de Friese senioren

Het Fries Sociaal Planbureau besteedt in 2016 speciale aandacht aan de staat van de Friese senioren. ‘Vergrijzing in Fryslân’ is de eerste publicatie van een maandelijkse reeks. In volgende publicaties zal ingezoomd worden op specifieke aspecten van senioren in relatie tot leefbaarheid. 

Categorie:
Provincie: