maandag, 14. maart 2016 - 8:02 Update: 15-03-2016 7:53

Kinderen arme ouders doen meer klusjes

Kinderen van arme ouders klussen meer voor zakgeld
Foto: fbf
Den Haag

Acht op de tien kinderen in groep 5 tot en met 8 krijgen zakgeld, waarvan een groot deel dit voor het eerst kreeg toen ze 6 of 7 jaar oud waren.

Kinderen die geen zakgeld krijgen geven vooral aan dat ze dit niet nodig hebben omdat hun ouders alles betalen wat ze nodig hebben. Dat blijkt uit cijfers van Wijzer in Geldzaken.

Kinderen van ouders met een relatief hoog inkomen krijgen vaker dan gemiddeld maandelijks zakgeld. De hoogte van het zakgeld neemt toe met de leeftijd. Kinderen uit groep 5 krijgen gemiddeld € 6,79 per maand, terwijl kinderen uit groep 8 gemiddeld €10,41 ontvangen. Kinderen krijgen het zakgeld meestal contant, maar een kwart krijgt zakgeld (eveneens) op de bankrekening gestort.

Klusjes

Naast het krijgen van zakgeld heeft de helft van de kinderen inkomsten door het doen van betaalde klusjes, waarvan het grootste deel dit één keer per maand of minder doet. De hoogte van het bedrag verschilt per leeftijd. Kinderen uit groep 5 krijgen gemiddeld €1,56 per klusje, terwijl kinderen uit groep 8 gemiddeld €2,55 per klusje ontvangen. Daarnaast krijgt de meerderheid van de kinderen wel eens geld van hun ouders of anderen voor de verjaardag of het rapport.

Kinderen van ouders met een relatief hoog inkomen (> € 67.000,-) zeggen vaker dan andere kinderen niet meer dan één of een paar keer per jaar klusjes te doen (56% versus een gemiddelde van 45%). Oftewel kinderen die ouders hebben met een lager inkomen doen frequenter klusjes in ruil voor geld.  

Kennis over geld

Ruim de helft van de kinderen kan vertellen dat een briefje van tien euro de kleur rood heeft. Een kwart noemt vergelijkbare kleuren als oranje en rood (wat we goed hebben gerekend), terwijl het overige deel het niet zegt te weten of een verkeerd antwoord geeft. Kinderen uit groep 7 en 8 geven vaker het goede antwoord in vergelijking met kinderen uit groep 5 en 6.

De meerderheid van de kinderen uit groep 7 en 8 weet dat je rente krijgt als je geld bij de bank spaart, maar dat je ook rente moet betalen als je geld bij een bank leent. Drie vijfde van de kinderen zegt wel eens les te hebben gehad op school over hoe je om moet gaan met geld.

Categorie:
Provincie: