zakgeld

maandag, 14. maart 2016 - 8:02

Kinderen arme ouders doen meer klusjes

Acht op de tien kinderen in groep 5 tot en met 8 krijgen zakgeld, waarvan een groot deel dit voor het eerst kreeg toen ze 6 of 7 jaar oud waren. Lees verder...

Foto van open celdeur | Archief EHF
maandag, 6. oktober 2014 - 9:58

Bajesklanten krijgen straks minder zakgeld

CDA-Kamerlid Oskam stelt dat gevangenen te veel geld mogen hebben. Lees verder...

Foto van leerlingen in klas | Archief EHF
maandag, 7. juli 2014 - 10:47

Kind krijgt doorgaans vijf euro voor rapport

Drie op de vijf basisschoolleerlingen krijgt rapportgeld. Doorgaans rond de € 5,- per rapport. Het inkomen van de ouders of de leeftijd van het kind speelt Lees verder...

Foto van eurobiljetten uitkering ouderen | Archief EHF
dinsdag, 10. september 2013 - 21:34

Van Rijn verzacht maatregelen zak- en kleedgeld AWBZ

De Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg), de compensatieregeling eigen risico (CER) en de regelingen specifieke zorgkosten, worden Lees verder...

FOTO VAN MINIMA | fbf archief
donderdag, 22. augustus 2013 - 7:51

Bijna helft vijfjarigen krijgt zakgeld

Zo'n 45% van alle vijfjarigen krijgt zakgeld. Het Nibud is verrast over dit hoge percentage. Het instituut adviseert om rond zes jaar met zakgeld te Lees verder...