zaterdag, 9. juli 2016 - 9:09 Update: 09-07-2016 9:32

Vakbond De Unie: 334 gedwongen ontslagen bij IBM

Vakbond De Unie: 334 gedwongen ontslagen bij IBM
Foto: Archieffoto ter illustratie FBF
Culemborg

Enkele weken geleden werd De Unie geconfronteerd met het gerucht dat IBM voornemens was een flinke reorganisatie door te voeren. Een reorganisatie waarbij een flink aantal arbeidsplaatsen zou komen te vervallen. Inmiddels is het gerucht realiteit geworden en heeft IBM – na advisering door de OR - besloten 334 arbeidsplaatsen te schrappen. Geen vrijwillig vertrek, maar gedwongen ontslagen. Een hard en pijnlijk besluit! Dit schrijft vakbond De Unie op de website.

Na het bericht over de ontslagen heeft De Uniet direct contact opgenomen met IBM en de ondernemingsraad om zoveel mogelijk duidelijkheid te krijgen en eventueel mee te praten over de totstandkoming van een sociaal plan. Pas na lang aandringen hebben er een aantal moeizame gesprekken plaatsgevonden. Al direct was duidelijk dat IBM zo min mogelijk bemoeienis van de bonden wenste. Dus geen rol voor De Unie bij de totstandkoming van het sociaal plan. Desondanks heeft De Unie zijn mening niet onder ‘stoelen of banken’ gestoken…

De bonden hebben de indruk (overigens net zoals de OR) dat de mogelijkheid tot vrijwillig vertrek onvoldoende wordt benut. Daarbij begrijpen ze ook niet goed waarom medewerkers die nu gedwongen ontslagen worden, in grote lijnen dezelfde vergoeding krijgen als medewerkers die in het verleden IBM vrijwillig hebben verlaten. Als je gedwongen ontslagen wordt heb je immers geen keus! In dat kader vinden de bonden het ‘aftoppen’ van de vergoeding op 24 maanden ook niet juist. De bonden vinden het ook niet juist dat medewerkers worden uitgesloten van het sociaal plan op het moment dat zij gebruik wensen te maken van het wettelijk recht voor een ontslagtoets door het UWV.

Inmiddels hebben de vakbonden van IBM een uitnodiging ontvangen voor een overleg (in de loop van volgende week) in het kader van de WMCO (Wet melding Collectief Ontslag).

Categorie:
Provincie:
Tag(s):