dinsdag, 27. september 2016 - 8:21 Update: 27-09-2016 8:39

Zorgpremie volgend jaar bijna tientje duuder per maand

Zorgverzekering volgend jaar tientje duuder
Foto: Archief FBF
Schiedam

Traditiegetrouw maakt DSW Zorgverzekeraar de premie voor de basisverzekering als eerste bekend. Voor DSW-verzekerden bedraagt de jaarpremie in 2017 € 1.296 ofwel € 108 per maand. Dit betekent een premiestijging van € 9,25 per maand. Deze stijging is daarmee hoger dan de € 3,50 die het ministerie van VWS in de Miljoenennota heeft voorspeld.

Groei zorgkosten heeft meer oorzaken

Volgens de verzekeraar gaat de premie omhoog door onder andere de overheveling van de wijkverpleging in 2015 naar de Zorgverzekeringswet leidt in 2017 wederom tot een premiestijging. ''De overheid heeft namelijk besloten deze overheveling gepaard te laten gaan met een rijksbijdrage die in vijf jaar geheel wordt afgebouwd. Daarnaast stijgen de zorguitgaven door een sterk toenemend gebruik van dure, vaak innovatieve, specialistische geneesmiddelen. Ook de uitbreiding van het basispakket en de loon- en prijsstijging brengen extra kosten met zich mee,'' aldus DSW.

Minder ruimte om reserves in te zetten

Vorig jaar heeft DSW € 145 op jaarbasis per premiebetaler aan de reserves onttrokken om de premiestijging te beperken. Om de reserves op een verantwoord niveau te houden, ziet DSW geen ruimte de reserves dit jaar nogmaals met hetzelfde bedrag af te bouwen. DSW zal in 2017 de reserves met een bedrag van € 94 op jaarbasis per premiebetaler afbouwen. Dit is derhalve € 51 op jaarbasis per premiebetaler minder dan in 2016. Dit verklaart een stijging van € 51 op jaarbasis per premiebetaler, ofwel € 4,25 van de premiestijging per maand.

Premie DSW in voorgaande jaren richtinggevend

In de voorgaande elf jaar, waarin DSW steeds als eerste de premie bekendmaakte, is de premie van DSW richtinggevend gebleken voor de andere zorgverzekeraars.

Eén polis, één premie

DSW biedt vanaf de invoering van de basisverzekering maar één polis met dezelfde premie voor zowel individueel als collectief verzekerden, waarbij vrije keuze van zorgverlener centraal staat.

Als Onderlinge Waarborgmaatschappij heeft DSW geen winstoogmerk. Indien achteraf blijkt dat DSW de premie te hoog heeft vastgesteld, zal dit in de komende jaren op de premie in mindering worden gebracht.

Categorie:
Provincie: