dinsdag, 28. mei 2019 - 8:02

Uurloon grensgebieden hoogst in België

Foto van 50 euro biljet
Foto: archief

In de gebieden langs de Nederlandse grens worden de hoogste uurlonen betaald in België. Vrijwel overal zijn de uurlonen in de Nederlandse grensgebieden lager dan aan de andere kant van de grens. Alleen aan de grens met het Duitse Nedersaksen is dat andersom. Dit meldt het CBS op basis van onderzoek in samenwerking met de statistiekbureaus uit Noordrijn-Westfalen, Nedersaksen en België.

Het gemiddelde uurloon in Nederland bedroeg afgerond 33,40 euro in 2015. De uurlonen liggen hoger in buurland België (37,90 euro), terwijl ze lager liggen in de aangrenzende Duitse deelstaten Noordrijn-Westfalen (31,60 euro) en Nedersaksen (28,50 euro). Ook de arbeidsproductiviteit per gewerkt uur is het hoogst in België (67,30 euro), gevolgd door Nederland (62,30 euro), Noordrijn-Westfalen (55,10 euro) en Nedersaksen (50,30 euro).

De uurlonen zijn hoger in de Randstadprovincies (35,50 euro) dan in de Nederlandse grensgebieden. Het gemiddelde uurloon aan de Nederlandse kant van het grensgebied met België is 31,70 euro. Aan de Nederlandse kant van het grensgebied met de twee Duitse bondslanden is het gemiddelde uurloon 31,10 euro. Als de uurlonen in het Nederlandse grensgebied vergeleken worden met de grensgebieden van de buurlanden ontstaat een beeld dat meer divers is.

Grensgebied met Noordrijn-Westfalen: iets lager uurloon aan de Nederlandse kant

Het uurloon in het grensgebied met Noordrijn-Westfalen lag in 2015 lager aan de Nederlandse kant (31,10 tegen 32,30 euro). Vooral in de nijverheid en energie (32,20 tegen 36,90 euro) is dit verschil zichtbaar. Ook de arbeidsproductiviteit is aan de Nederlandse kant lager (55,00 euro per gewerkt uur) dan aan de Noordrijn-Westfaalse kant (57,10 euro).

Grensgebied met Nedersaksen: uurloon en arbeidsproductiviteit over de grens lager

Het uurloon in het grensgebied tussen Nederland en Nedersaksen ligt hoger aan de Nederlandse kant (31,20 euro) dan aan de Nedersaksische kant (26,30 euro). Dit komt overeen met het landelijk beeld. Uitgesplitst naar branche is het uurloon hoger aan de Nederlandse kant in zowel de nijverheid en energie als de diensten. In de nijverheid en energie wordt voor werknemers meer betaald dan in de diensten. Net als het uurloon is de arbeidsproductiviteit hoger aan de Nederlandse kant (60,40 euro) dan over de grens (48,00 euro).

Categorie:
Provincie:
Tag(s):