dinsdag, 25. juni 2019 - 8:20 Update: 25-06-2019 8:25

Kwart Nederlanders betaalt meer dan 8% voor lening

kwart nederlanders, lening
Foto: Archief EHF
Amsterdam

Nederlanders betalen forse rentepercentages over hun leningen.

Bij een kwart van alle leningen is het rentepercentage 8% of hoger. Bijna één op de zes leningen heeft zelfs een rentepercentage tussen de 11% en het wettelijk maximum van 14%. De rentepercentages voor verzendhuiskredieten (7,1%) en creditcardleningen (6,4%) zijn het hoogst. Gemiddeld hebben lenende Nederlanders 1,3 consumptieve leningen per persoon en het gemiddelde leenbedrag is € 6.401,-. Bijna een kwart van de leners heeft wel eens tot vaak moeite met aflossen. Toch heeft twee op de drie Nederlanders nog nooit zijn of haar lening vergeleken en heeft 80% nog nooit een lening tussentijds overgesloten. Dit blijkt uit een representatief onderzoek van vergelijkingswebsite Pricewise onder zo’n 1.000 respondenten van veldwerkorganisatie Panel Inzicht.

Hans de Kok, directeur Pricewise: "Ondanks dat de schulden van huishoudens voor het eerst sinds 2016 zijn afgenomen - zoals het CBS berekende -, zien we nog steeds een gemiddelde van 1,3 leningen per lenende Nederlander en vaak met hoge rentepercentages. Daardoor zijn consumenten onnodig veel rentekosten kwijt aan hun leningen. Het is sowieso altijd goed om na te gaan of een lening nuttig en vooral noodzakelijk is, want lenen kost altijd geld. Vooral bij meerdere leningen kan het voordeliger zijn om deze in één lening onder te brengen. Dit geeft niet alleen meer overzicht in looptijden en rentepercentages, maar zorgt ook vaak voor lagere rentepercentages en dus lagere maandelijkse kosten.”

Lenende Nederlanders hebben gemiddeld 1,3 consumptieve leningen

Lenende Nederlanders hebben gemiddeld 1,3 consumptieve leningen per persoon. Het meest populair zijn ‘telefoonabonnementen inclusief toestel’ (20%), gevolgd door roodstand (17%) en persoonlijke leningen (13%). Het minst populair zijn flitskredieten (1%), leningen met rente bij familie (2%) en kredieten op klantenkaarten (2%). De Kok: “Veel mensen zullen niet beseffen dat ze gemiddeld 1,3 leningen hebben, omdat zij niet doorhebben dat een telefoonabonnement, een creditcard en roodstand hier ook onder vallen. Dat zijn wel degelijk leningen en daar betaal je in de regel als consument dus ook rente over.”

Gemiddelde leenbedrag is € 6.401,-

Het gemiddelde leenbedrag is € 6.401,-. De hoogste leenbedragen zijn te vinden bij de leningen bij familie met rente (gemiddeld € 31.513,-), persoonlijke leningen (gemiddeld € 17.119,-) en studieschulden (gemiddeld € 16.259,-). De laagste leenbedragen zijn te vinden bij de ‘telefoonabonnementen inclusief toestel’ (gemiddeld € 458,-), verzendhuiskredieten (gemiddeld € 1.017,-), roodstand (gemiddeld € 1.313,-) en flitskredieten (gemiddeld €1.321,-).

De ondersteunende tabellen zijn te vinden in het online persbericht op Pricewise.nl.

Gemiddelde rentepercentage is 5%

Het gemiddelde rentepercentage van alle leningen samen is 5%. Op de studieschuld zit het laagste rentepercentage van gemiddeld 0,9%. Bij een kwart van alle leningen is het rentepercentage maar liefst 8% of hoger. Bijna één op de zes leningen heeft zelfs een rentepercentage tussen de 11% en het wettelijk maximum van 14%. De gemiddelde rentepercentages voor verzendhuiskredieten (kopen op afbetaling) (7,1%), creditcardleningen (6,4%) en flitskredieten (6,4%) zijn het hoogst. Maar ook roodstand en producten op afbetaling scoren hoog met respectievelijk een gemiddelde rentepercentage van 6,3% en 6,2%. Deze percentages lijken in de praktijk nog hoger te liggen. Mensen onderschatten vaak de rentepercentages van hun leningen. Voor het type kredieten zoals verzendhuis- en flitskredieten wordt vaak het wettelijk Nederlands maximum gerekend van 14%.

De Kok: “Dat is niet zo gek, want dit zijn vaak kredieten die op het laatste moment worden aangegaan bij ‘emergency aankopen’ of impulsaankopen. Het gaat hierbij vaak om lagere leenbedragen. De nood komt dan aan de man en dus accepteren mensen dan eerder dit soort hoge rentepercentages. Het is veel slimmer om eerst te bepalen of je de producten en de daarvoor benodigde lening wel echt nodig hebt, niet meer te lenen dan je nodig hebt en goed te bekijken welke lening de beste voorwaarden en het laagste rentetarief heeft voor jouw wensen. De totale rentekosten voor een lening van € 10.000,- met een looptijd van vijf jaar en een rente van 14% zijn al zo’n € 1.200,- hoger dan voor dezelfde lening met een rentepercentage van 5%.”

Bijna helft grotere leningen om extra financiële ruimte te creëren

De voornaamste redenen voor Nederlanders om grotere leningen - zoals persoonlijke leningen, doorlopende kredieten en leningen bij familie en vrienden - aan te gaan, zijn extra financiële ruimte creëren (43%), een auto kopen (16%) of een huis verbouwen (15%). Persoonlijke leningen worden vaker dan de andere grotere leningen aangegaan om een auto te kopen (34%) of een huis te verbouwen (28%).

Bijna twee op de drie kleinere leningen om kleding en schoenen of elektronica te bekostigen

De kleinere leningen - zoals verzendhuiskredieten, flitskredieten en kredieten op klantenkaarten - worden vooral afgesloten om kleding en schoenen of elektronica zoals laptops en gameconsoles te kunnen bekostigen (65%). Daarnaast gebruikt ruim 10% deze leningen voor witgoed.

De ondersteunende tabellen zijn te vinden in het online persbericht op Pricewise.nl.

Bijna één op de vier heeft moeite met aflossen  

Een kwart van de respondenten (24%) heeft moeite met aflossen. Met name jongeren hebben moeite met aflossen. Maar liefst 35% van de jongeren tussen de 18 en 29 jaar geeft aan dit niet elke termijn makkelijk te kunnen. Vooral respondenten met een flitskrediet, producten op afbetaling, persoonlijke leningen en verzendhuiskredieten hebben moeite met aflossen. Naar aanleiding van een onderzoek van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) naar consumptief krediet, kondigde ook het kabinet al eind vorig jaar maatregelen aan tegen het hoge percentage betalingsachterstanden bij verzendhuiskredieten bij webwinkels en postorderbedrijven.

De Kok: “Mensen die deze kredieten afsluiten, doen dit vaak omdat ze minder ruim in hun financiële middelen zitten. Doordat voor dit soort kredieten ook vaak enorm hoge rentepercentages worden gehanteerd, hebben mensen tegelijkertijd ook eerder moeite met aflossen. Wij raden consumenten eigenlijk aan om niet te lenen. En dat als ze dat wel doen, dat verantwoord en zo voordelig mogelijk te doen. Het is raadzaam om na te gaan of een dergelijk krediet wel echt nodig is. Mocht het inderdaad noodzakelijk zijn, dan kan het veel voordeliger zijn om meerdere van dit soort kredieten onder te brengen in één persoonlijke lening met een veel lager rentepercentage. Leen daarnaast nooit meer dan dat je nodig hebt en los zo snel mogelijk af.”

Slechts één op de drie Nederlanders heeft weleens lening vergeleken

Hoewel lenende Nederlanders gemiddeld 1,3 leningen hebben en de rentepercentages vaak hoog liggen, vergelijken Nederlanders hun leningen weinig. Slechts één op de drie Nederlanders heeft wel eens zijn of haar lening vergeleken (37%) en maar 21% is van plan om binnenkort te gaan vergelijken. Als voornaamste redenen om niet te vergelijken worden de volgende redenen genoemd: tevredenheid met huidige verstrekker (41%), het geloof dat het niet veel uitmaakt bij welke kredietverstrekker men leent (15%), dat men voorlopig nog vastzit aan de huidige kredietverstrekker (14%) en boetes bij oversluiten (10%).

De ondersteunende tabellen zijn te vinden in het online persbericht op Pricewise.nl.

Vier op de vijf Nederlanders heeft nog nooit lening overgesloten

De groep die wel eens is overgestapt, is nog kleiner. Maar liefst 82% van de respondenten heeft nog nooit zijn of haar lening overgesloten bij een andere kredietverstrekker. Een nog grotere groep (89%) geeft aan dit niet binnenkort van plan te zijn. De voornaamste redenen om dit niet te doen, zijn tevredenheid met de huidige kredietverstrekker (43%), dat men voorlopig nog vastzit aan de huidige kredietverstrekker (19%), het geloof dat het niet veel uitmaakt bij welke kredietverstrekker men zit (17%) en boetes bij oversluiten (12%).

De Kok: “Het is opvallend dat Nederlanders huiverig lijken om hun lening te vergelijken en over te stappen. Vooral omdat de verschillen in rentepercentage groot kunnen zijn. Door goed te vergelijken of door bestaande leningen onder te brengen bij één best passende kredietverstrekker, kun je zomaar honderden euro’s per jaar besparen. Dat zou toch nog wat kunnen schelen op de enorm gestegen vaste lasten in 2019. Bovendien creëer je op deze manier meer overzicht en heb je meer inzicht in de kosten van je leningen.”

Categorie: