donderdag, 2. januari 2020 - 12:55 Update: 02-01-2020 13:11

Aantal faillissementen voor het eerst in 6 jaar weer toegenomen

failliet
Foto: fbf
Amsterdam

Het aantal faillissementen is voor het eerst in zes jaar tijd weer toegenomen. 'In 2019 zijn 3.906 bedrijven failliet gegaan, een toename van 3,4 procent in vergelijking met 2018', zo meldt bedrijfsinformatiespecialist Graydon donderdag.

Piek in 2e kwartaal 2019

 De provincie Zuid-Holland en de Groot- en Detailhandel zagen de meeste failliete bedrijven; de piek van het aantal faillissementen lag in het tweede kwartaal toen er 981 bedrijven failliet gingen', aldus Graydon.

Laatste stijging einde crisis 2013

'De laatste keer dat het aantal faillissementen steeg was in 2013, aan het eind van de crisis. In de jaren daarna is het aantal failliete bedrijven gestaag afgenomen tot het laagterecord van vorig jaar', zegt Gert van den Berg van Graydon. 'Maar ondanks de stijging van dit jaar, ligt het aantal faillissementen nog steeds op een laag niveau. Het feit dat er afgelopen jaar weer meer bedrijven failliet zijn gegaan, duidt erop dat het ondernemersklimaat uitdagender wordt.'

Groot-en Detailhandel kent opnieuw de meeste faillissementen

Net als voorgaande jaren is de Groot- en Detailhandel de sector met de meeste faillissementen. In 2019 gingen in deze branche 855 bedrijven failliet, nagenoeg evenveel als een jaar eerder. In de top drie staan verder de Bouwnijverheid (546) en de Zakelijke dienstverlening (441), in beide sectoren is sprake van een (lichte) toename ten opzichte van 2018. Verhoudingsgewijs zijn de meeste faillissementen uitgesproken in de sector Water- en afvalverwerking. Hier ging 0,7 procent van de bedrijven failliet. 

Grootste stijging in de Gezondheid- en welzijnszorg

In vergelijking met een jaar eerder is het aantal faillissementen het meest toegenomen in de Gezondheid- en welzijnszorg (+20,3%). Ook in sectoren als de Zakelijke dienstverlening (+16,1%), de Leasebedrijven (+14,9%) en de Bouwnijverheid (+14,2%) is het aantal faillissementen gestegen. Er is echter ook een aantal sectoren waar het aantal faillissementen is afgenomen. Dat is onder meer het geval in het Onderwijs (-18,9%), de Landbouw en Visserij (-17,5%) en bij de Cultuur, sport en recreatiesector (-17,1%). In de Vastgoedsector en de Water- en afvalverwerking is het aantal faillissementen in 2019 gelijk gebleven.

Meeste faillissementen in Zuid-Holland, grootste toename in Friesland

Op provincieniveau zien we dat de meeste bedrijven failliet gingen in de provincies Zuid-Holland (800), Noord-Holland (660) en Noord-Brabant (617). Ten opzichte van 2018 kennen de provincies Overijssel (-6,2%), Utrecht (-3,7%) en Noord-Holland (-2,2%) een daling, terwijl in de andere provincies sprake is van een kleine toename. Het aantal faillissementen is het meest toegenomen in de provincie Friesland (+23,6%). 

Bedrijvigheid in Flevoland en Limburg lijdt het meest onder faillissementen

De provincies Flevoland en Limburg zijn in 2019 opnieuw het meest getroffen door faillissementen. In deze provincies ging 0,18 procent van de actieve bedrijven failliet, terwijl het landelijk gemiddelde op 0,13 procent ligt. Noord-Holland en Zeeland zijn de provincies die in 2019 het minste door faillissementen getroffen zijn. De faillissementsratio voor deze provincies bedraagt 0,10 procent. De verhoudingen zijn hiermee nagenoeg hetzelfde als een jaar eerder. 

Stijging zet zich door in 2020

Gezien het huidige economische klimaat is de verwachting dat de stijgende lijn zich in 2020 zal doorzetten. Het niveau blijft laag maar de toename van het aantal faillissementen gaat in het nieuwe jaar verder.

Categorie:
Provincie: