donderdag, 26. maart 2020 - 10:11 Update: 26-03-2020 11:51

CPB schetst in 'zwaarste scenario' 7,7% krimp Nederlandse economie

cpb-scenario-corona
Foto: CBP
Den Haag

Het Centraal Planbureau (CPB) heeft met de gegevens die op dit moment tot haar beschikking staan, met het oog op de economische impact van het coronavirus op de Nederlandse economie in 2020 en 2021, vier scenario’s geschetst.

Recessie onvermijdelijk maar oplopende staatsschuld blijft draaglijk

In alle vier van de geschetste scenario’s is een recessie onvermijdelijk maar zal de oplopende staatsschuld draaglijk blijven', zo laat het CPB donderdag weten. De scenario’s hanteren verschillende uitgangspunten voor de duur van de contactbeperkingen en de diepte van de economische doorwerking.

Krimp bbp tussen de 1,2 en 7,7 procent

In alle scenario’s resulteert een recessie, het bbp krimpt in 2020 met 1,2% tot 7,7%. In het lichtste scenario veert de economie al in het derde kwartaal van 2020 weer op, in het zwaarste scenario ontstaan er ook problemen in de financiële sector en verslechtert het buitenlandbeeld verder. In dat scenario zal er ook in 2021 een krimp van het bbp van 2,7% optreden. In drie van de vier scenario’s is de neergang dieper dan in de crisis van 2008/2009.

'Nog veel onzeker'

Pieter Hasekamp, directeur CPB: 'Corona is in de eerste plaats een gezondheidscrisis. De maatregelen om de verspreiding van het virus in te dammen zijn noodzakelijk, maar het is duidelijk dat ze diep ingrijpen in de economie. Tegelijkertijd is nog veel onzeker. We weten nog niet hoelang de huidige maatregelen van kracht moeten blijven, en ook de precieze doorwerking op de economie kennen we niet, omdat dit soort maatregelen nog niet eerder zijn vertoond. Naarmate de contactbeperkingen langer duren en dieper ingrijpen, neemt de kans op problemen in het financiële systeem toe en zal de recessie ook in andere landen dieper worden, waardoor het herstel weer verder vertraagt.'

Forse stijging werkloosheid mogelijk

De werkloosheid loopt in het lichtste scenario slechts beperkt op, maar stijgt in het zwaarste scenario tot 9,4% in 2021. Hasekamp: 'Het overheidsbeleid is erop gericht om ontslagen en faillissementen te beperken. Dat voorkomt een neerwaartse spiraal en blijvende economische schade. Toch kan de overheid de klap hooguit deels opvangen. Naarmate de crisis langer aanhoudt zal de economische schade groter zijn.'

Staatsschuld

Door de noodmaatregelen om de economie te steunen verslechteren de overheidsfinanciën in alle scenario’s fors. De overheidsschuld komt niet direct in de gevarenzone, in het zwaarste scenario komt de schuld eind 2021 uit op 73,6% bbp, op ruime afstand van niveaus die in de literatuur als risicovol worden aangemerkt.

Lees alles over:
Categorie:
Provincie: