dinsdag, 4. mei 2021 - 9:12

Aan- en afvoer goederen nagenoeg stabiel in 2019

Containerschip
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Den Haag

In 2019 werd 629 miljard kilogram goederen aangevoerd, 1 procent meer dan in 2018. Tegelijkertijd bleef de afvoer van goederen met 558 miljard kilogram nagenoeg gelijk. Ongeveer twee derde van de goederen komt over zee het land in. Ruim een kwart van de waarde van de aangevoerde goederen betreft machines en elektronica. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe analyses van de goederenstromen in ons land.

Van alle inkomende goederen is 44 procent bestemd voor binnenlands gebruik, 40 procent wordt doorgevoerd en 16 procent wordt wederuitgevoerd.

Meeste goederen komen en gaan over zee

Van de 629 miljard kilogram aan goederenaanvoer bereikte 65 procent ons land per zeeschip, 15 procent kwam over de weg, 11 procent per binnenvaartschip en 8 procent per pijpleiding. Ook de goederenafvoer ging het vaakst over zee. Ruim een derde van de afgevoerde goederen ging per zeeschip, 23 procent verliet het land per binnenvaartschip, 19 procent over de weg en 17 procent per pijpleiding.
Met ongeveer 0,15 procent heeft de luchtvaart een klein aandeel in het brutogewicht van de inkomende en uitgaande goederenstromen. Per vliegtuig wordt vooral relatief waardevol stukgoed vervoerd. Het aandeel van de luchtvaart in de waarde van de goederen is dan ook veel groter: 4 procent van de aanvoer en 8 procent van de afvoer ging per vliegtuig.

Naar verhouding komt een groot deel van de goederen die worden doorgevoerd over zee ons land binnen (83 procent). Na overladen worden deze goederen ook weer voor het grootste deel over zee, maar ook per binnenvaartschip of door de pijpleiding, afgevoerd. Ruim de helft van het goederengewicht voor wederuitvoer en voor binnenlands gebruik bereikte Nederland over zee.

Machines en elektronica goed voor een kwart van aanvoerwaarde

Van de totale waarde aan goederen die in 2019 werden aan- of afgevoerd werd 26 procent gevormd door machines en elektronica, 12 procent bestond uit transportmiddelen. Voedings- en genotmiddelen droegen 10 procent bij aan de waarde, basismetalen en metaalproducten 7 procent. Uitgedrukt in gewicht bestond de goederenaanvoer voor 17 procent uit ruwe aardolie, voor 14 procent uit aardolieproducten, voor 9 procent uit voedings- en genotmiddelen en voor 9 procent uit chemische basisproducten en kunstmeststoffen. In de afvoer vormden aardolieproducten met 21 procent het grootste aandeel, gevolgd door chemische basisproducten en kunstmeststoffen (12 procent).

 

Categorie:
Provincie: