maandag, 28. juni 2021 - 9:24

Goederenoverslag zeevaart daalt ruim 8 procent in 2020

Zeehaven
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Rotterdam

De aan- en afvoer van goederen in Nederlandse zeehavens is in 2020 gedaald tot bijna 558 miljoen ton. Dat is 8,2 procent minder dan in 2019. Dit was de grootste daling sinds de economische crisis van 2009. Vooral de aanvoer van droge en natte bulkgoederen is flink gekrompen, met name door de coronacrisis. De overslag van goederen in containers is juist met 0,4 procent gestegen. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.

De overslag van de geloste goederen, 65,5 procent van de totale overslag, was in 2020 11,2 procent lager dan in 2019. De afvoer van goederen via de zee naar het buitenland daalde in gewicht met 1,9 procent. Bij de aanvoer was de afname van droge bulkgoederen met 19,9 procent het grootst. Er werd vooral minder steenkool (-34,7 procent) en ertsen (-22,1 procent) aangevoerd, vooral veroorzaakt door de sterk afgenomen staalproductie in Duitsland.

De afname van de aanvoer van natte bulkgoederen werd vooral veroorzaakt door de afname in olieproducten en ruwe olie, waarvan uitgedrukt in gewicht respectievelijk 14,7 en 8,4 procent minder werd aangevoerd dan een jaar eerder. Dit komt onder andere door een afname van de overslag van stookolie, gasolie en diesel. Minder vliegen en minder personenvervoer tijdens de coronacrisis spelen hierbij een rol.

Minder kolen uit Rusland en VS en ertsen uit Brazilië

16,5 procent van alle goederen die gelost werden in de Nederlandse zeehavens kwam in 2020 uit Rusland. In 2020 daalde het volume van de overslag uit Rusland met 13,1 procent. Dit kwam vooral doordat de aanvoer van kolen vanuit dit land met 23,3 procent afnam. Vanuit de Verenigde Staten werd 38,0 procent minder kolen aangevoerd. De daling van de hoeveelheid geloste ertsen (-22,1 procent) kwam voor een groot deel voor rekening van Brazilië. Hier zakte het volume in met 6 miljoen ton (-41,6 procent), terwijl de totale daling in de aanvoer van ertsen 7,5 miljoen ton bedraagt.

Categorie:
Provincie: