vrijdag, 25. februari 2022 - 16:43 Update: 25-02-2022 16:56

Coronasteunpakket banen en economie stopt 2e kwartaal 2022

mondkapje-supermarkt-ouderen
Foto: Archief EHF / foto ter illustratie
Den Haag

In het perspectief van de corona-ontwikkelingen gaat Nederland open en kunnen ondernemers weer aan de slag. Daarom stopt het kabinet per het tweede kwartaal (per 1 april 2022) met het coronasteunpakket. Dit meldt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat vrijdagmiddag.

NOW en TVL stoppen

Ondernemers kunnen dan geen gebruik meer maken van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW), de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) en het generieke uitstel van belastingbetalingen. Er komt ook een einde aan de tijdelijk vereenvoudigde uitvoering van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz), het reguliere Bbz wordt weer zonder wijzigingen uitgevoerd.

Na 2 jaar einde steunpakketten 

Met de versoepeling van de coronamaatregelen en de positieve economische vooruitzichten hebben ondernemers weer de kans om zonder beperkingen te ondernemen. Dat betekent ook dat er na twee jaar een einde komt aan de steunpakketten. Mede dankzij deze financiële steun aan getroffen werkgevers en werknemers draait de economie nu weer volop en is de werkloosheid zeer laag.

'Generieke coronasteun niet meer nodig'

Omdat de contact beperkende maatregelen aflopen is generieke coronasteun niet meer nodig. Daarnaast stijgt de kans dat steun bij ondernemers terecht komt die verlies lijden door andere redenen dan corona. Ook belemmert generieke steun dat mensen overstappen naar een nieuwe baan waar ze harder nodig zijn. Het Centraal Planbureau en De Nederlandsche Bank vinden ook dat het doorgaan met generieke steun herstel in de weg zit, de economie verstoort en het verdienvermogen van Nederland schaadt.

Lees alles over:
Categorie:
Provincie: