dinsdag, 28. maart 2023 - 9:30

UWV: Arbeidsmarkt is en blijft zeer krap

Foto van UWV | Archief FBF.nl
Foto: Archief FBF.nl
Amsterdam

De arbeidsmarkt was eind 2022 nog steeds zeer krap, ondanks een lichte daling van het aantal vacatures. Dat blijkt uit de Spanningsindicator van UWV over het vierde kwartaal van 2022. Daarmee blijft de krapte op de arbeidsmarkt zeer hoog en blijft het voor werkgevers ook komend jaar moeilijk om nieuw personeel te werven. Om werkgevers hierbij te helpen heeft UWV 34 mogelijke oplossingen op een rij gezet voor werkgevers. Zo kunnen werkgevers bijvoorbeeld kijken naar combinatie- of duobanen, het werven van 55-plussers en meer kijken naar skills in plaats van ervaring en diploma’s bij kandidaten. Daarnaast wordt het behoud van personeel ook steeds belangrijker.

Eind 2022 daalde het aantal openstaande vacatures van zo'n 452.000 naar 420.000 (-7,3%). Tegelijkertijd nam het aantal personen met een verstreken WW-duur van maximaal een half jaar juist iets toe, van ongeveer 85.000 naar 88.000 (+3,6%). Frank Verduijn, arbeidsmarktadviseur UWV: ‘Eind 2021 was de arbeidsmarkt al krapper dan ooit gemeten. Ondanks de lichte afname van de Spanningsindicator in de laatste helft van het jaar, werd dat eindejaarsrecord in 2022 ruim verbroken. De krapte zal waarschijnlijk voorlopig aanhouden, dus dat noopt ons om anders te kijken naar de arbeidsmarkt en het werven van nieuwe medewerkers.’

Oplossingen voor werkgevers 

Om werkgevers te helpen met het anders kijken naar de arbeidsmarkt heeft UWV 34 mogelijke oplossingen voor personeelstekorten in kaart gebracht. Werkgevers kunnen hier inspiratie uithalen en bekijken welke oplossingen voor hun van toepassing kunnen zijn. Stef Molleman, arbeidsmarktadviseur UWV: ‘Werkgevers kunnen zelf bekijken welke 34 oplossingen voor hun van toepassing zijn. Want niet elke oplossing past natuurlijk bij elke organisatie. Wel hebben we drie tips meegenomen die voor iedere werkgever met moeilijk vervulbare vacatures stof tot nadenken geven. Dit zijn het werven via het netwerk van werknemers, het aanpassen van functie-eisen en het duidelijkheid scheppen in vacatures, bijvoorbeeld over het salaris.’

Duobanen, open hiring en ontwikkeling

De 34 oplossingen zijn verdeeld in drie categorieën, namelijk nieuw talent aanboren, het werk anders organiseren en het binden en boeien van de bestaande medewerkers. Om nieuw talent aan te boren kunnen werkgevers bijvoorbeeld vaker kijken naar vaardigheden bij kandidaten, het werven via Open Hiring of de inzet van mensen met een arbeidsbeperking. Werkgevers kunnen ook kijken naar hoe het werk ander te organiseren is. Bijvoorbeeld het combineren van banen of taken, jobcarving en het inzetten van duobanen. Maar werkgevers kunnen ook alert zijn op het feit dat werknemers niet weggaan. Molleman: ‘Door de krapte op de arbeidsmarkt zijn er voor iedereen meer opties en voor sommige werknemers lijkt het gras misschien groener aan de overkant. Kortom, het wordt steeds aantrekkelijker voor werknemers om een overstap te maken.’ Om dat te voorkomen zouden werkgevers meer kunnen doen aan het binden en boeien van hun mensen. Zo kunnen werkgevers meer kijken naar het stimuleren van leren en ontwikkelen binnen de huidige functie of organisatie, werknemers met geldproblemen ondersteunen en meer aandacht schenken voor de werk/privé balans. 

Categorie:
Provincie:
Tag(s):