vrijdag, 2. juni 2023 - 9:43

'Nederland moet armoede grondig aanpakken om bestaanszekerheid van inwoners te waarborgen'

Foto van eurobiljetten uitkering ouderen | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Tilburg

In Tilburg krijgen 150 gezinnen met een bijstandsuitkering twee jaar lang maandelijks 150 euro extra bijgeschreven. Tilburg is, na Zaanstad, de tweede Nederlandse gemeente die aan dit experiment ‘Gewoon geld geven’ van het Kansfonds meedoet.

'Vanuit internationale onderzoeken is bekend dat het onvoorwaardelijk geven van geld over de hele linie een positief effect heeft op het welzijn van mensen', aldus Mirjam Andries, Projectleider bij Movisie. 'En niet leidt tot verkwisting of onverantwoorde uitgaven zoals vaak gevreesd. Dat uitgaan van vertrouwen staat haaks op ‘de regels’ die zijn gemaakt vanuit een wantrouwend mensbeeld. Om die reden komen deze experimenten vaak lastig van de grond en duurt het lang om ze voor elkaar te krijgen.'

Andries: 'Dat een stabiel en onvoorwaardelijk inkomen financiële rust en vertrouwen in de toekomst geeft, blijkt ook uit het vorige week verschenen eindrapport van DRIFT over de pilot van het Bouwdepot in de gemeente Eindhoven. Een experiment waarbij 30 (t)huisloze jongeren tussen de 18 en 21 jaar een jaar lang onvoorwaardelijk een maandelijkse schenking ontvingen van 1050 euro, om zelf te bouwen aan hun toekomst.'

Movisie juicht deze experimenten toe volgens Andries. 'Het Kansfonds ziet dat er nu veel pleisters worden geplakt, bijvoorbeeld in de vorm van energiemaatregelen en maaltijden op school. Die pleisters zijn natuurlijk goed bedoeld, maar als je bestaanszekerheid van je inwoners echt wilt garanderen, moeten we armoede fundamenteel aanpakken. Movisie merkt dat steeds meer professionals daaraan willen bijdragen. Aan de Challenge armoede in de week van Wereldarmoededag op 17 oktober deden afgelopen jaar duizenden sociaal werkers, beleidsmakers, vrijwilligers en ervaringsdeskundigen mee.'

De deelnemers leerden onder meer hoe zij de structurele oorzaken van armoede kunnen agenderen en hoe dit kan bijdragen aan de aanpak van armoede en schulden. De opdrachten zijn gebundeld in het werkboek ‘Armoede beter begrijpen, verrijk je kennis in vijf dagen’ gebaseerd op de Challenge Armoede 2022.

Categorie:
Provincie:
Tag(s):