vrijdag, 11. december 2015 - 19:34 Update: 14-12-2015 19:40

'Aanzienlijke verschillen in kans op operatie bij de diagnose maagkanker'

Aanzienlijke verschillen in kans op operatie bij maagkanker
Foto: Archieffoto ter illustratie FBF
Eindhoven

In Nederland wordt ieder jaar bij circa 1.450 mensen de diagnose ‘maagkanker’ gesteld. Steeds vaker vindt chirurgische behandeling van deze ziekte plaats in gespecialiseerde medische centra, na verwijzing door het ziekenhuis waar de oorspronkelijke diagnose is gesteld.

Uit onderzoek van IKNL en chirurgen van het Catharina Ziekenhuis (Eindhoven), Antoni van Leeuwenhoek (Amsterdam), UMC Groningen en Erasmus MC (Rotterdam) blijkt dat er aanzienlijke verschillen zijn in het doorverwijzen van patiënten en de kans dat patiënten een operatie krijgen aangeboden. Een operatie geeft de enige kans op genezing van maagkanker. De variatie geeft aan dat momenteel bepaalde patiënten in Nederland de kans op genezing wordt onthouden, en dat de behandeling van maagkanker in Nederland vatbaar is voor verbetering. IKNL gaat in gesprek met de betrokken beroepsgroepen hoe dit het beste kan worden gerealiseerd. 

De chirurgische behandeling van maagkanker vindt in Nederland steeds meer plaats in ziekenhuizen die gespecialiseerd zijn in deze operaties. De diagnose maagkanker wordt echter vaak gesteld in ziekenhuizen waar deze operatie niet (meer) wordt uitgevoerd. In deze studie is onderzocht wat de invloed is van het ziekenhuis waar de oorspronkelijke diagnose is gesteld op het krijgen van een maagkankeroperatie. Ook gingen de onderzoekers na wat de impact was van het ziekenhuis van diagnose op de totale overleving van deze patiënten.

Kans op operatie

De studie werd uitgevoerd met behulp van data afkomstig uit de Nederlandse Kankerregistratie (NKR) van patiënten die tussen 2005 en 2013 de diagnose ‘in opzet operabele maagkanker’ kregen. 

Categorie:
Provincie: