maandag, 14. december 2015 - 7:41 Update: 14-12-2015 10:50

'Aantal werklozen na baanverlies het laagst sinds begin crisis'

Laagste aantal werklozen na baanverlies sinds begin crisis
Foto: Archieffoto ter illustratie FBF
Den Haag

Van de mensen die een kwartaal eerder nog werkzaam waren en werkloos zijn geworden na het verlies van hun baan is een derde 45 jaar of ouder.

Bijna 30 procent is lager opgeleid en 43 procent heeft een opleiding op middelbaar niveau. Iets meer mannen dan vrouwen werden werkloos na baanverlies.

Minder flexwerkers werkloos

Meer dan de helft van de mensen die werkloos werden had voorheen een flexibele arbeidsrelatie. Het gaat om 59 duizend personen. De kans om werkloos te worden is hoger voor werknemers met een flexibele arbeidsrelatie dan voor degenen met een vaste arbeidsrelatie of zelfstandigen. Dat geldt vooral voor uitzendkrachten en werknemers met een tijdelijk contract dat korter duurt dan een jaar. Wel is er een daling te zien in het percentage flexwerkers die werkloos zijn geworden. In het derde kwartaal van 2015 werd 3,1 procent van de flexwerkers werkloos, in 2014 was dit nog 3,5 procent. Het percentage zelfstandigen die werkloos werden is ten opzichte van een jaar eerder juist licht gestegen.

Belangrijkste redenen baanverlies zijn vervallen van werk en aflopen tijdelijk contract

Van diegenen die in het derde kwartaal van 2015 hun baan verloren en werkloos werden, gaf ruim 35 procent als reden aan dat het werk was komen te vervallen. Een ongeveer even groot deel noemde als reden dat het tijdelijk contract verlopen was. Andere redenen voor het beëindigen van de baan waren het starten van een opleiding of studie (11 procent) of een arbeidsconflict (5 procent).

Categorie:
Provincie:
Tag(s):