maandag, 15. februari 2016 - 9:21 Update: 18-02-2016 18:44

Zorgverleners willen meer ondersteuning bij disfuntionerende artsen en collega's

Kwart van de zorgverleners geconfronteerd met een disfunctionerende collega
Foto: fbf archief
Nijmegen

Een kwart van de zorgverleners is in 2014/2015 geconfronteerd met een disfunctionerende collega. Zorgverleners hebben behoefte aan meer ondersteuning bij het omgaan met collega’s die minder goed functioneren.

Ook de begeleiding van de rehabilitatie van zorgverleners na een tuchtmaatregel is nog onvoldoende. Dat blijkt uit onderzoek onder leiding van Tijn Kool en Jan-Willem Weenink van het Radboudumc.

De onderzoekers stuurden tussen 2013 en 2015 twee maal een vragenlijst naar ongeveer 4.000 zorgverleners in Nederland en interviewden vertegenwoordigers van negen beroepsverenigingen en de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Daarnaast hebben zij medewerkers van vijf organisaties gesproken die geconfronteerd zijn met een ernstig incident en interviewden de onderzoekers zestien zorgverleners aan wie een tuchtmaatregel was opgelegd. Hiermee geeft het onderzoek een indruk hoe de Nederlandse zorg omgaat met verminderd functioneren bij zorgverleners.

Rehabilitatie onderbelicht

Het onderzoek laat zien dat beroepsverenigingen voldoende aandacht geven aan de eigen verantwoordelijkheid van de zorgverlener bij goed functioneren en omgaan met verminderd functioneren van zichzelf en hun collega’s. Er is echter nog te weinig aandacht voor begeleiding naar weer goed functioneren van zorgverleners nadat ze minder hebben gefunctioneerd. Vooral zorgverleners die een corrigerende tuchtmaatregel hebben gekregen, kunnen baat hebben bij ondersteuning en begeleiding tijdens en na afloop van het tuchtproces, omdat een dergelijk proces zowel professioneel als privé een grote impact heeft, hetgeen kan leiden tot verminderde kwaliteit van zorg.

Open cultuur noodzakelijk

Meer dan een kwart van de bevraagde zorgverleners gaf aan het afgelopen jaar geconfronteerd te zijn met een disfunctionerende collega. Een groot deel daarvan zegt hierop actie te hebben ondernomen, met name door de betreffende collega of leidinggevende aan te spreken. Zorgverleners hebben echter behoefte aan meer ondersteuning bij het omgaan met zulke situaties. Ze weten vooral niet goed hoe om te gaan met situaties buiten de eigen organisatie. Het onderzoek bevestigt ook dat een open cultuur waar het gewoon is om elkaar aan te spreken op gedrag, belangrijk is voor de patiëntveiligheid. Ernstige incidenten ontstaan meestal na teamfalen in organisaties waar een transparante cultuur ontbreekt.