vrijdag, 4. maart 2016 - 15:22 Update: 07-03-2016 14:08

Stichting Vanboeijen onder verscherpt toezicht gesteld

IGZ stelt Stichting Vanboeijen onder verscherpt toezicht
Foto: Archief EHF
Assen

Stichting Vanboeijen te Assen is door de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) voor een periode van zes maanden onder verscherpt toezicht gesteld. Dit meldt IGZ vrijdagmiddag.

Verstandelijke beperking

Volgens de inspectie kan de bestuurlijke onrust bij Vanboeijen leiden tot risico’s voor de kwaliteit en veiligheid van zorg. Stichting Vanboeijen biedt zorg en ondersteuning aan ongeveer 750 cliënten met een verstandelijke beperking. 

'Bestuurlijke onrust'

Eind vorig jaar vernam de inspectie via de media dat er sprake zou zijn van bestuurlijke onrust bij Stichting Vanboeijen. Vanaf januari 2016 kreeg de inspectie signalen van verontruste medewerkers, de centrale verwantenraad en de medezeggenschapsraad. 

De signalen waren aanleiding voor de inspectie om op 22 en 23 februari 2016 met de raad van toezicht en raad van bestuur te spreken. Daarnaast bezocht de inspectie op 23 februari 2016 Stichting Vanboeijen. De inspectie sprak die dag met onder andere de centrale verwantenraad en de medezeggenschapsraad.

Uit deze gesprekken bleek dat er veel onrust in de organisatie was door de ontwikkelingen binnen het bestuur en de gevolgen daarvan voor de aansturing van de organisatie. Uit de gesprekken werd ook duidelijk dat ontwikkelingen in de zorgverlening stilstonden omdat besluiten door de bestuurlijke onrust niet werden genomen.

Op basis van haar bevindingen wil de inspectie dat de organisatie maatregelen neemt, zodat de bestuurlijke onrust verdwijnt. Alleen dan kan er op een goede manier gewerkt worden aan het verlenen van zorg en het verder verbeteren daarvan.

Onverwachte bezoeken

De inspectie wil op korte termijn resultaat zien bij Vanboeijen. Als dit niet gebeurt dan overweegt de inspectie een bestuursrechtelijke maatregel te nemen die passend en effectief is. Uiteraard zal de inspectie in de komende periode de vorderingen bij Vanboeijen nauwlettend volgen met onverwachte bezoeken.

Categorie:
Provincie: