woensdag, 16. maart 2016 - 16:55 Update: 18-03-2016 21:05

ADRZ wil zelfstandig verder binnen holding van Erasmus MC

ADRZ wil als zelfstandig ziekenhuis maar samen met Erasmus MC verder
Foto: EHF
Middelburg/Rotterdam

Bestuur en Raad van Toezicht van het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis (ADRZ) willen als zelfstandig ziekenhuis binnen de holding van het Erasmus MC uit Rotterdam verder. Dit meldt het ADRZ woensdag.

'De Raad van Toezicht van het ADRZ heeft deze keuze gemaakt omdat daarmee een stevige basis wordt gelegd om de kwaliteit, continuïteit, beschikbaarheid en bereikbaarheid van de medisch specialistische zorg in Midden- en Noord-Zeeland te behouden', aldus het ADRZ.

Het voornemen past in de route die vanaf juli 2015 is ingezet en waarbij de zorgverzekeraars, ZorgSaam en de Commissie Toekomstige Zorg Zeeland steeds betrokken zijn. Banken hebben in een overleg met het ADRZ positief gereageerd.

De exacte wijze waarop de inbedding zal worden vormgegeven, moet de komende weken in overleg met de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht van het Erasmus MC nader bepaald worden. De adviesorganen van beide ziekenhuizen en de externe toezichthouders Nza en ACM moeten zich er eveneens nog over uitspreken. De voorkeur gaat uit naar een model waarbij het ADRZ als een Besloten Vennootschap en dus als zelfstandig ziekenhuis deel gaat uitmaken van de holding van het Erasmus MC.

De Raad van Bestuur van het ADRZ schaart zich volledig achter het uitgangspunt dat hiermee de Zeeuwse bevolking voor zowel de planbare als de acute zorg in Zeeland een uitstekend en toekomstbestendig perspectief wordt geboden.
Het door de zorgverzekeraars gesteunde ondernemingsplan, waarop een en ander is gebaseerd, omvatte vanaf het begin de samenwerking met Erasmus MC, ook financieel.

Samenwerking

Het ADRZ en Erasmus MC werken al geruime tijd toe naar een nauwe samenwerking, die grote voordelen heeft op het gebied van kwalitatief hoogstaande zorg en een gezonde financiële huishouding.

Categorie:
Provincie: