maandag, 20. juni 2016 - 10:52 Update: 20-06-2016 10:57

Gratis informatieavond over vermoeidheid in Vermoeidheidscentrum Lelystad

Gratis informatieavond over vermoeidheid in Vermoeidheidscentrum Lelystad
Foto: Archief FBF.nl
Lelystad

Patiënten met een ernstige chronische aandoening geven aan dat vermoeidheidsklachten op de eerste, tweede of derde plaats staan, als het gaat om de vraag waar ze het meeste last van hebben in het dagelijks leven. Dat kunnen ex-kankerpatiënten zijn, patiënten met MS, maar ook patiënten met bijvoorbeeld schildklieraandoeningen.

Vaak is hun aandoening medisch ‘onder controle’ en in behandeling van medisch specialist en/of huisarts, maar hebben ze last van restklachten, zoals vermoeidheid. Dit kan erg belemmerend werken en in de weg staan van een goede kwaliteit van leven.

Binnen VermoeidheidCentrum Nederland is al veel ervaring met de behandeling van chronische vermoeidheid en ME/CVS. Voor deze patiënten is er een behandelprogramma dat is gericht op onder meer herstel, slaap, ontspanning, voeding, omgaan met de aandoening, managen van bewegen en activiteiten. Vanuit de aanpak van de belangrijkste klachten en symptomen werken de verschillende behandelaars naar verbetering van het totale klachtenbeeld. Dat gebeurt in een team van internisten, verpleegkundigen, psychologen, diëtisten, fysio-, ergo- en oefentherapeuten. Als het programma is doorlopen ervaart bijna 90% (2015) van de patiënten significante verbetering; ze geven bij de evaluatie hoge cijfers voor (h)erkenning, kennis en ervaring.

Gratis informatieavond chronische vermoeidheid, -pijn, ME/CVS en fibromyalgie

Op 28 juni om 19.00 uur is er een gratis informatieavond over chronische vermoeidheid, ME/CVS en fibromyalgie in Het Ravelijn 1, het blauwe pand naast MC Zuiderzee in Lelystad. Deze informatieavond geeft veel informatie over de aandoeningen zelf, wat je er aan kunt doen, de diagnose en behandeling. Er is volop ruimte voor vragen.

Voor aanmelden of meer informatie kijkt u op onze website www.vermoeidheidcentrum.nl. U kunt ook contact opnemen via 0320- 267 768 of patientdesk@vermoeidheidcentrum.nl.