donderdag, 29. september 2016 - 21:12 Update: 02-10-2016 11:11

Mensen verwarren vaak symptomen van hartinfart met symptomen van hartfalen

Gebrek aan kennis geeft Nederlanders verhoogd risico op hartfalen
Foto: fbf
Amsterdam

Hartfalen is een aandoening die steeds vaker voorkomt. In Nederland lijden er momenteel bijna 142.000 mensen aan hartfalen en naar schatting neemt dit aantal verder toe tot 195.000 tegen 2025.1 Toch blijkt uit onderzoek dat vandaag, op Wereld Hart Dag, door Pumping Marvellous en St. Jude Medical wordt gepubliceerd dat Nederlanders onvoldoende kennis hebben over deze aandoening.

De overgrote meerderheid van de Nederlandse respondenten verwart de symptomen van hartfalen met die van een hartaanval. Daarnaast geloven veel Nederlanders onterecht dat mannen een hoger risico hebben op hartfalen dan vrouwen. Bijna één op de vijf Nederlanders is er zelfs van overtuigd dat er geen symptomen zijn voor hartfalen.

Misvattingen

Hartfalen is een serieuze chronische aandoening waarbij het hart niet genoeg bloed door het lichaam heen kan pompen om de andere organen te ondersteunen. Het overkomt mensen van alle leeftijden en, hoewel ze kunnen variëren, zijn de hoofdsymptomen een combinatie van vermoeidheid, kortademigheid en zwellingen door het vasthouden van vocht. Van de Nederlandse respondenten wijst 81% pijn op de borst en 78% een onregelmatige hartslag onjuist aan als de hoofdsymptomen, dit zijn namelijk de hoofdsymptomen van een hartaanval. Daarnaast geeft slechts de helft (52%) van de ondervraagden terecht ‘zwellingen door het vasthouden van vocht’ op als een symptoom van hartfalen. Zwellingen door het vasthouden van vocht in het lichaam zijn één van de voornaamste symptomen van hartfalen. Zorgwekkend is dat bijna één op de vijf Nederlanders gelooft dat er voor deze aandoening helemaal geen symptomen zijn.

Domme pech

De Nederlandse respondenten duiden obesitas, roken, stress en een gebrek aan beweging correct aan als de oorzaken van hartfalen. Ze lijken te begrijpen dat een gezonde levensstijl helpt om hartfalen te voorkomen. Toch geeft bijna de helft (42%) van de Nederlandse respondenten ‘pech’ op als oorzaak van hartfalen, wat doet vermoeden dat zij ten onrechte denken dat je niets kan doen om hartfalen te voorkomen.

Mannen vs. vrouwen

Uit het onderzoek blijkt ook dat het merendeel van de Nederlandse respondenten denkt dat mannen een hoger risico hebben op hartfalen dan vrouwen. De cijfers bewijzen het tegendeel: in Nederland overlijdt één op de vier vrouwen aan hart- en vaatziekten. Dit is de meest voorkomende doodsoorzaak bij vrouwen.

Verontrustend

“De resultaten van dit onderzoek zijn verontrustend, aangezien misdiagnose van hartfalen serieuze consequenties voor de gezondheid kan hebben. Het is daarom essentieel dat mensen zo vroeg mogelijk hulp zoeken wanneer symptomen zoals zwellingen, kortademigheid of vermoeidheid opduiken,” benadrukt dr. Delnoy, cardioloog in Isala Hartcentrum te Zwolle. “Het onderzoek maakt duidelijk dat er meer gedaan moet worden om de bewustwording over hartfalen in alle leeftijdscategorieën te vergroten, en om kennis te verspreiden over de kenmerken en symptomen. Het is de enige manier om risicogevallen te helpen om professionele hulp te zoeken en het juiste advies te krijgen om hun aandoening te behandelen”

Categorie:
Provincie: