woensdag, 5. oktober 2016 - 9:44

Paracetamol veilig voor veel te vroeg geborenen

Paracetamol veilig voor veel te vroeg geborenen
Foto: Archieffoto ter illustratie FBF
Maastricht

Gemiddeld ondergaan te vroeg geboren baby’s op een NICU (intensive care voor te vroeg geborenen) meer dan tien pijnlijke (be)handelingen per dag. Voor het eerst is aangetoond dat het veilig is om zelfs de groep patiëntjes geboren na een zwangerschap van minder dan 32 weken te behandelen met paracetamol voor pijnbestrijding. Dat blijkt uit onderzoek gedaan in Máxima Medisch Centrum van Christ-jan van Ganzewinkel, verpleegkundig specialist en werkzaam op de NICU van MMC. Van Ganzewinkel promoveert 6 oktober op zijn onderzoek aan de Universiteit Maastricht.

Het proefschrift van Van Ganzewinkel laat zien dat paracetamol, toegediend via een ader, goed wordt verwerkt door het lichaam van de vroeggeboren baby’s. Ook zijn er geen bijwerkingen bij hen gevonden. Daarmee toont hij aan dat het veilig is om zelfs veel te vroeg geborenen op de NICU te behandelen met paracetamol via de ader.

Mogelijkheden pijnbestrijding beperkt

Dat veel te vroeg geboren baby’s pijn ervaren blijkt uit eerder onderzoek. Daarnaast toonde een recente studie aan dat pijnmeting en pijnbehandeling op NICU’s in een groot aantal Europese landen, ook in Nederland, nog onvoldoende plaatsvindt.

De mogelijkheden voor pijnbestrijding bij pasgeborenen zijn beperkt, omdat er weinig bekend is over de werking en effecten van de pijngeneesmiddelen bij deze patiëntgroep. Een voor de hand liggende manier om pijn te bestrijden is het toedienen van paracetamol. Vooral bij zeer te vroeg geborenen is dit echter lastig, bijvoorbeeld omdat zij niet of beperkt voeding verdragen. Het onderzoek van Van Ganzewinkel laat zien dat het gebruik van meerdere doses paracetamol via de ader bij deze kwetsbare groep patiëntjes leidt tot voorspelbare bloedspiegels. Bijwerkingen zijn niet gevonden. De onderzoeksresultaten kunnen worden gebruikt voor vervolgonderzoek naar de juiste, effectieve dosering. Het onderzoek van Van Ganzewinkel draagt om deze reden bij aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg voor deze kwetsbare patiëntjes.

Categorie:
Provincie: