dinsdag, 18. oktober 2016 - 9:10 Update: 18-10-2016 12:08

Minder ziekmeldingen uit Noord-Holland en Utrecht

Vrouwen vaker ziek dan mannen
Foto: fbf

De provincies Noord-Holland en Utrecht zijn bij uitstek de gezondste provincies van Nederland. Werknemers in Noord-Holland zijn bij ziekte gemiddeld drie dagen korter afwezig in vergelijking met Limburg en Drenthe (8,9 versus 12,2/12,0 dagen).

In Utrecht is het aantal ziekmeldingen beduidend minder in vergelijking tot Groningen en Limburg. Dit blijkt uit een analyse van Acture, de grootste private uitvoeder van de Ziektewet en WGA-specialist. Door de ziektewetuitkeringen per provincie af te zetten tegen de beroepsbevolking per provincie ontstaat er een interessant beeld van Nederland.

Leeftijd lager, opleidingsniveau hoger

Maudie Derks, algemeen directeur van Acture: “De redenen waarom Noord-Holland en Utrecht er qua gezondheid uit springen zit hem in het feit dat de gemiddelde leeftijd lager en het opleidingsniveau hoger is in de Randstad als je het vergelijkt met Noord(-oost) en Zuid-Nederland. Neem daarnaast dat een gevarieerde economie nu eenmaal ervoor zorgt dat er bij uitval en ontslag van medewerkers er voldoende beschikbare arbeid voorradig is. Dat zijn allemaal motivators om snel beter te worden en aan de slag te gaan. Wat dat betreft zou economische variatie goed zijn voor zowel de economische ontwikkeling van een provincie als dus ook de fysieke gezondheid van de werknemer. De werknemer is gebaat bij meer keuze aan banen zodat hij of zij heeft te kiezen wat bij zijn kunnen past alsook bij zijn gezondheid.”

Verschillen tussen mannen en vrouwen

Er zijn opvallende verschillen ook tussen mannen en vrouwen. Het verzuim van vrouwen is gemiddeld 6% hoger dan dat van mannen: Vrouwen zijn gemiddeld 10,3 dagen en mannen gemiddeld 9.7 dagen ziek. Waarbij Zeeland en Flevoland opvallend afwijken. In Zeeland is de vrouw juist 22% “gezonder” (8,9 vs. 10,8 dagen bij ziekte) waar in Flevoland de vrouwen weer 13% “zieker” zijn (11,5 dagen vs. 10,0 dagen). Derks: “We zien bij vrouwen meer ziektetypen met potentieel langere uitval zoals psychische klachten, dat leidt tot een gemiddeld langere verblijfsduur in de Ziektewet-uitkering.”

Vrouwen krijgen gemiddeld een 24% lagere uitkering dan mannen omdat de uitkering het laatstverdiende loon weergeeft. En vrouwen werken gemiddeld meer parttime en minder uren in de week, dus een lagere uitkering.

Categorie:
Provincie: