maandag, 14. november 2016 - 9:50 Update: 14-11-2016 14:02

Ziekenhuis Amstelland in Amstelveen in zwaar weer

Ziekenhuis Amstelland in Amstelveen in zwaar weer
Foto: Archieffoto ter illustratie FBF
Amstelveen

Ziekenhuis Amstelland in Amstelveen zit in financieel zwaar weer na een miljoenenverlies in 2015.

De jaarrekening van het ziekenhuis over 2015, die 10 november is verschenen, laat een negatief saldo zien van € 3,1 miljoen. Ook over 2016 zal een negatief resultaat te verwachten zijn. Met deze cijfers voldoet het ziekenhuis niet meer aan de eisen die de bank heeft gesteld voor een deel van de leningen, waarmee deze kredieten in principe direct opeisbaar zijn.

De bank heeft vorige maand besloten de kredieten niet voor eind volgend jaar te zullen opeisen. De bank nam dit besluit nadat het ziekenhuis haar herstelplan presenteerde. In dat plan heeft het ziekenhuis een aantal maatregelen genomen om er financieel weer boven op te komen.  

Zo zal de organisatie worden gestroomlijnd, komen er nieuwe afspraken met leveranciers, het afstoten van diverse deelnemingen, het voeren van gesprekken met verzekeraars over het prijsniveau, tot het nemen van maatregelen om de patiëntenstroom te verbeteren, waardoor met dezelfde middelen er meer patiënten gezien kunnen worden.

Huisartsen

''Ook met de huisartsen is intensief gesproken. De huisartsen in de regio willen hun patiënten voor de basiszorg graag snel en efficiënt verwijzen naar een specialist in het ziekenhuis. De relatie tussen huisartsen en specialisten is uitstekend en laagdrempelig. Specialisten staan open voor vragen en huisartsen zorgen voor optimale opvang van de patiënten na terug verwijzing door de specialist. Voor de complexe zorg zijn goede afspraken met de academische ziekenhuizen in de regio gemaakt.''

De bestuurlijke situatie zal in 2017 ook veranderen. De interim bestuurder zal zijn taken gaan overdragen aan een nieuwe bestuurder, die samen met 3 medische specialisten, de financiële manager en de manager zorg het nieuwe bestuursteam vormt.

''Deze jaarrekening is een belangrijk keerpunt in de gehele koersbepaling, aldus de Raad van Bestuur. Vanuit een nu nog wat smalle, maar solide basis wordt de toekomst van Ziekenhuis Amstelland met vertrouwen tegemoet gezien. Raad van Bestuur, Raad van Toezicht, medische staf en medewerkers zullen de komende tijd de schouders zetten onder de gepresenteerde toekomstplannen.'' 

Categorie:
Provincie: