dinsdag, 10. januari 2017 - 20:37 Update: 11-01-2017 14:29

Prestatiecontracten voor borstkankerzorg tussen Santeon en drie zorgverzekeraars

Santeon sluit prestatiecontracten voor borstkankerzorg
Foto: Archief FBF.nl
Eindhoven

Santeon, de ziekenhuisketen met topklinische ziekenhuizen, heeft met drie zorgverzekeraars prestatiecontracten afgesloten waarbij de geleverde kwaliteit van zorg leidend is. Dit heeft Santeon dinsdag bekendgemaakt.

Borstkankerzorg

'Het gaat om contracten over borstkankerzorg met de zorgverzekeraars CZ, Menzis en Multizorg. In het Santeon-contract is Value Based Healthcare en dus de kwaliteit van zorg voor de patiënt het vertrekpunt', aldus Santeon die met deze voor Nederland nieuwe aanpak een belangrijke stap zet om in alle aangesloten ziekenhuizen voor alle patiënten de beste borstkankerzorg van Nederland te leveren.

Het is voor het eerst in Nederland dat ziekenhuizen gezamenlijk meerjarenafspraken met zorgverzekeraars maken over kwaliteit van zorg en prijs. Geranne Engwirda, portefeuillehouder verkoop van Santeon en lid van de Raad van Bestuur van het Catharina Ziekenhuis spreekt van een ‘doorbraak’: 'Onze jarenlange inzet om gezamenlijk de kwaliteit van zorg voor onze borstkankerpatiënten te verbeteren, is door deze verzekeraars beloond.' Samen behandelen de Santeon-ziekenhuizen in Nederland jaarlijks bijna 2000 patiënten met borstkanker.

Value Based Healthcare

Het contract is mogelijk, omdat de Santeon-ziekenhuizen in Nederland al jaren voorop lopen in het meten van voor patiënten belangrijke uitkomsten van de geleverde zorg; de zogenoemde Value Based Healthcare. 'We kijken daarbij naar de uitkomst van onze behandeling voor de patiënt', zegt chirurg-oncoloog Ron Koelemij van het St. Antonius Ziekenhuis. 'Is er gezondheidswinst behaald? Is de kwaliteit van het leven van onze patiënt door onze zorg verbeterd? Dat is een volgende stap en voor ons van groter belang. Ik ben blij dat deze drie verzekeraars deze ontwikkeling steunen.'

Het ontwikkelde model van Santeon zorgt in de aangesloten ziekenhuizen al enkele jaren voor kwaliteitsverbetering. 'We zijn efficiënter gaan werken, leveren meer en meer maatwerk voor de patiënt en zien minder complicaties na een ingreep', stelt Engwirda. 'Het is al gewoon binnen Santeon dat een best practice van het ene ziekenhuis direct door een ander Santeon-ziekenhuis wordt overgenomen.'

CZ, Menzis en Multizorg

Per verzekeraar is een contract afgesloten, waarbij de gemaakte afspraken verschillen. De verzekeraars steunen hiermee de continue kwaliteitsverbetering van de borstkankerzorg binnen de Santeon ziekenhuizen. Binnen de afgesloten contracten is onder meer afgesproken dat de verzekeraars inzicht krijgen in de kwaliteitsverbeteringen en deze ook blijven monitoren.

De afgesloten contracten gelden voor drie jaar en gaan in op 1 januari 2017. Vanaf 2018 zal kandidaat-lid Maasstad Ziekenhuis naar verwachting ook onderdeel gaan uitmaken van de contracten.