dinsdag, 8. augustus 2017 - 12:22 Update: 08-08-2017 12:24

Vallende senior kan baat hebben bij zwalkende jongeren op Lowlands

Vallende senior kan baat hebben bij zwalkende jongeren op Lowlands
Foto: Archieffoto ter illustratie FBF
Amsterdam

Wat is het effect van alcohol op de bewegingen van festivalbezoekers van Lowlands? Met die onderzoeksvraag op zak onderwerpen onderzoekers van het lectoraat Digital Life van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) bezoekers tijdens het festival Lowlands aan verschillende bewegingstesten.

Daarbij wordt ook de inname van extra alcohol gesimuleerd. Het onderzoek levert de HvA waardevolle data op voor een langlopend onderzoek naar valpreventie voor ouderen.

VALLENDE OUDEREN

Doel van het HvA-onderzoek tijdens Lowlands 2017 (18-20 aug.) is data te verzamelen die gebruikt zullen worden voor de ontwikkeling van sensoren om veranderingen in bewegingspatronen te kunnen herkennen. Met deze sensoren moeten in de toekomst valongelukken bij ouderen voorkomen worden. Deze groep mensen gaat namelijk anders bewegen als gevolg van bijvoorbeeld een verslechterde balans of afgenomen spierkracht. Door dit tijdig te signaleren aan de hand van sensoren, kunnen er preventieve maatregelen worden genomen.

Hoewel op het festival weinig (van deze) ouderen aanwezig zullen zijn, vormt het jonge(re) publiek juist ook een interessante testpopulatie voor de onderzoekers. Alcoholconsumptie zorgt namelijk eveneens voor veranderingen in het bewegingspatroon en een verhoogd valrisico. Hoewel deze veranderingen niet exact hetzelfde zijn, leveren deze metingen wel waardevolle informatie op voor de ontwikkeling van de sensoren.

ZWALKENDE JONGEREN

Het project op Lowlands biedt het onderzoeksteam de kans om in drie dagen veel proefpersonen te zien en een grote hoeveelheid data te verzamelen. De festivalbezoekers moeten daarvoor verschillende bewegingsopdrachten uitvoeren, waaronder een balans- en een looptest. Daarbij wordt ook de inname van (extra) alcohol gesimuleerd door het gebruik van een alcoholsimulatiebril, waardoor de deelnemers een inname van extra alcohol ervaren. De bewegingen van de deelnemers onder de verschillende condities worden onder andere met een 3D-camera geregistreerd.

BRAVO

Het onderzoek op Lowlands Science maakt onderdeel uit van het ‘BRAVO-project’ waarin nieuwe kennis wordt ontwikkeld over technologie om het aantal valincidenten onder ouderen in de toekomst te beperken. Zowel bij de verschillende vooronderzoeken als op het festival zelf zijn studenten van verschillende HvA-studies betrokken. Zo hebben studenten van de minor Big Data gewerkt aan de ontwikkeling van de applicatie en werken er Product Design- en oefentherapiestudenten mee. Bij het BRAVO-project zijn mkb-bedrijven, zorg- en kennisinstellingen betrokken.

Het onderzoek wordt mede mogelijk gemaakt door het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA, dat praktijkgericht onderzoek van hogescholen financiert en stimuleert. Meer informatie over het project is te vinden op http://digitallifecentre.nl/projecten/bravo.

LOWLANDS SCIENCE

Het onderzoek van het lectoraat Digital Life van de HvA is een van de zes onderzoeken die - uit meer dan tachtig ingezonden voorstellen - zijn geselecteerd om Lowlands 2017 als laboratorium te gebruiken. De andere onderzoeken zijn afkomstig van Radboudumc, VU en LUMC. Onder de naam Lowlands Science krijgen de onderzoekers een eigen onderzoekscentrum op het festivalterrein, waar zij het hele weekend onderzoek zullen doen onder de bezoekers.

Categorie:
Provincie:
Tag(s):