woensdag, 6. september 2017 - 16:59 Update: 06-09-2017 20:58

Ziekenhuis Arnhem wist hartecho's van 364 kinderen

Hartecho's van 364 kinderen per abuis gewist in Rijnstate
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Arnhem

In het Rijnstate ziekenhuis in Arnhem zijn per abuis, door opschoning van het geheugen van een echoapparaat voor kindercardiologisch onderzoek, de bewegende hartbeelden van 364 kinderen verloren gegaan. Dit heeft het ziekenhuis woensdag bekendgemaakt.

'Het gaat om beelden van onderzoek dat tussen 2012 en 2016 heeft plaatsgevonden. Alle dossiers van de patiënten zijn door de kinderartsen zorgvuldig doorgenomen en bij elke patiënt is beoordeeld of het onderzoek opnieuw moet plaatsvinden', aldus Rijnstate. Rijnstate roept 18 kinderen op om hun al geplande vervolgonderzoek eerder te laten plaatsvinden, omdat het in de toekomst nuttig kan zijn te beschikken over vergelijkende echobeelden.

Elektronisch Patiëntendossier (EPD)

Op polikliniek Kindergeneeskunde verricht de kindercardioloog echografisch onderzoek wanneer dit nodig is voor de diagnose of behandeling van aandoeningen bij kinderen. Van de echobeelden wordt een afdruk gemaakt die wordt gescand en opgeslagen in het Elektronisch Patiëntendossier (EPD). 

Bewegende beelden

Bij cardiologisch onderzoek maakt de kindercardioloog ook bewegende beelden van het hart van het kind. Deze bewegende beelden worden op de harde schijf van het echoapparaat opgeslagen en de kinderarts schrijft zijn verslag van de beelden in het Elektronisch Patiëntendossier. 

Geheugen vol, geen back-up

In november 2016 was de maximale opslagcapaciteit van het echoapparaat voor cardiologisch onderzoek bereikt en is het geheugen opgeschoond. In juli 2017 kwamen wij er per toeval achter dat de beelden niet meer terug te vinden waren. Er bleek geen back-up van de opgeslagen bewegende beelden aanwezig. Dat betekent dat alle bewegende beelden van de kindercardiologische onderzoeken die vóór november 2016 verricht zijn, niet meer beschikbaar zijn.

Gevolgen voor patiënten

In de periode van de ingebruikname van het apparaat (2012) tot november 2016 zijn van 364 kinderen cardiologische, bewegende beelden gemaakt. Van al deze patiënten is het dossier en het verslag van het echografisch onderzoek zorgvuldig nagelezen door onze kinderartsen. Hierbij is beoordeeld of er destijds bij het onderzoek afwijkingen zijn geconstateerd en of het kind nog bij Rijnstate of het Radboudumc in behandeling is. Samen met het afdelingshoofd Kindercardiologie en een kindercardioloog van het Radboudumc heeft Rijnstate onderzocht wat de mogelijke gevolgen zijn nu zij niet beschikken over de destijds gemaakte beelden. 

Patiënten in behandeling 

Bij de meeste patiënten is destijds geen hartafwijking geconstateerd, de beelden zijn dan ook niet meer nodig. De patiënten bij wie wel een hartafwijking is geconstateerd, zijn nog steeds in behandeling bij Rijnstate of bij het Radboudumc. In deze vervolgafspraken is nieuw onderzoek verricht, waarvan wel beelden beschikbaar zijn. De verloren beelden zijn dus ook voor hun behandeling niet meer belangrijk.

Oproep 18 patiënten 

Wel roept Rijnstate 18 patiënten eerder op dan al gepland om het cardiologisch onderzoek opnieuw te laten uitvoeren, omdat recente bewegende beelden van hun hart in de toekomst nuttig kunnen zijn.

Oplossing

Omdat Rijnstate de plicht maar ook de wens heeft om alle medische informatie minimaal 15 jaar te bewaren, hebben alle ouders van de betreffende kinderen een brief ontvangen met excuses en uitleg van de situatie.

Automatische opslag in EPD

Om te voorkomen dat de beelden van kindercardiologisch onderzoek opnieuw verloren gaan, wordt nu een automatische koppeling gemaakt tussen het echoapparaat en het Elektronisch Patiëntendossier. Ook heeft Rijnstate extra controles toegevoegd in de werkwijzen bij het opschonen van geheugens van apparaten.

Categorie:
Provincie:
Tag(s):