maandag, 11. september 2017 - 14:05 Update: 12-09-2017 16:48

Interzorg neemt scanner in gebruik die pillen met laser checkt

Interzorg neemt scanner die medicatie checkt in gebruik
Foto: MedEye/Mint Solutions
Assen

Interzorg heeft als eerste Ouderenzorgorganisatie gekozen voor medicatieveiligheidssysteem MedEye. Dit heeft Interzorg maandag bekendgemaakt.

'Interzorg heeft medicatieveiligheid hoog in het vaandel staan. Juist daarom kiest Interzorg als eerste ouderenzorgorganisatie in Nederland voor het MedEye medicatieveiligheidssysteem', aldus Interzorg. 

Medicatieveiligheid

MedEye stelt zorgmedewerkers in staat medicatie automatisch te verifiëren bij de cliënt en verhoogt de veiligheid bij het toedienen van medicatie. De zorgzwaarte en complexiteit van de cliënten van Interzorg neemt snel toe, medicatieveiligheid heeft dus de hoogste prioriteit.

Investeren in medicatieveiligheid 

Karin van der Baan is persoonlijk begeleider bij Interzorg Nieuw Graswijk in Assen en werkte als proef zes maanden met MedEye: 'Ook in Nieuw Graswijk, waar jonge mensen met dementie en niet aangeboren hersenletsel wonen, neemt de complexiteit en zwaarte van de zorg toe. Steeds meer cliënten gebruiken meerdere soorten medicatie en wijzigingen hierin zijn soms noodzakelijk. MedEye ondersteunt bij tussentijdse wijzigingen en digitale registratie. Met behulp van deze innovatieve technologie lukte het om in Nieuw Graswijk het aantal medicatiefouten tot vrijwel nul terug te brengen. Dat geeft een veilig gevoel.' 

Gefaseerd implementeren op alle Interzorglocaties

Eind augustus ondertekenden Interzorg en Mint Solutions- MedEye een meerjarig samenwerkingscontract om als partners het innovatieve systeem bij alle locaties van Interzorg in gebruik te nemen. Astrid-Odile de Visser, Raad van Bestuur van Interzorg, geeft aan op termijn te willen onderzoeken of het systeem ook binnen de thuiszorgsituatie toegepast kan worden. Hiermee kiest Interzorg als eerste ouderenzorgorganisatie voor het zo verder optimaliseren van de medicatieveiligheid. De komende jaren zullen alle locaties van Interzorg gaan werken met deze nieuwe technologie. Een en ander in afstemming met de apotheek van het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen. 

Scanner die medicatie verifieert

De zorgmedewerker maakt bij de medicatieronde gebruik van een verrijdbare computer. Op de computer staat een speciaal door MedEye ontwikkelde scanner. Hiermee scant de zorgmedewerker de medicatie van de cliënt. Het apparaat verifieert of het om de juiste medicatie gaat. Zo wordt gegarandeerd dat de juiste patiënten de juiste medicijnen, in de juiste dosering en op het juiste moment krijgen toegediend. 

Verbeteren medicatieveiligheid als missie

'Betere medicatieveiligheid en het daadwerkelijk stoppen van fouten is onze missie,' aldus Gauti Reynisson, CEO van MedEye. 'Ons medicatieveiligheidssysteem zorgt aantoonbaar voor een aanzienlijke vermindering van het aantal medicatiefouten en zorgt daarnaast voor efficiencyverbetering. Steeds meer ziekenhuizen en nu ook Interzorg als eerste ouderenzorgorganisatie, realiseren zich dat het toedienen van medicatie de meest kwetsbare stap in het medicatieproces is. Zij kiezen er nu actief voor om deze fouten te stoppen door medicatie bij de cliënt te controleren. Wij zijn trots dat Interzorg als eerste ouderenzorgorganisatie in Nederland voor MedEye heeft gekozen.'

Categorie:
Provincie: