woensdag, 20. september 2017 - 16:06

Platform versterking inkoopkracht dure geneesmiddelen ingesteld

Platform versterking inkoopkracht dure geneesmiddelen ingesteld
Foto: Archief EHF
Den Haag

Per 1 oktober 2017 wordt het Platform Inkoopkracht Dure Geneesmiddelen ingesteld. Minister Edith Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft dit Platform in maart 2017 aangekondigd. Dit meldt het ministerie van VWS woensdag.

Inkoop dure medicijnen optimaliseren

Het doel is om, in samenwerking met alle betrokken partijen, de inkoop van dure geneesmiddelen te optimaliseren en zo dure geneesmiddelen beter toegankelijk en betaalbaar te maken. Het Platform brengt partijen die betrokken zijn bij de inkoop van dure geneesmiddelen samen.

Het Platform bestaat uit vertegenwoordigers van de verschillende betrokken partijen, zoals ziekenhuizen, medische specialisten, apothekers en verzekeraars.

Categorie:
Provincie: