woensdag, 13. juni 2018 - 14:31 Update: 13-06-2018 14:35

Meer geld voor ontwikkeling ouderenzorg in Noordoost-Nederland

Meer geld voor ontwikkeling ouderenzorg in Noordoost-Nederland
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Groningen

Hoe weet je dat mensen met dementie pijn hebben? Hoe kun je een delier bij ouderen voorkomen en herkennen? Welke invloed heeft geluid op het gedrag van mensen met dementie?

 Het Universitair Netwerk Ouderenzorg UMCG (UNO-UMCG)doet hier onderzoek naar en krijgt de komende jaren een flink bedrag van het ministerie van VWS om dit uit te breiden. De kennis die met het wetenschappelijk onderzoek wordt opgedaan, passen zorgverleners toe in de dagelijkse zorg voor kwetsbare ouderen, thuis en in het verpleeghuis.

Het ministerie van VWS maakte vanmiddag bekend dat alle zes academische netwerken ouderenzorg in Nederland structurele financiering krijgen. Het gaat om gelden die jaarlijks oplopen tot in 2020 € 700.000 per jaar per netwerk. In Noordoost-Nederland is dat netwerk UNO-UMCG, een samenwerkingsverband van het UMCG en zestien verpleeghuizen in het noorden en oosten van Nederland: CarintReggeland, De Hoven, Icare, Interzorg, KwadrantGroep, Lentis, Liberein, Livio, Meriant, Oosterlengte, Tangenborgh, Treant, TriviumMeulenbeltZorg, ZINN, Zonnehuisgroep Noord en Zorggroep Groningen.

Concrete verbeteringen

Prof. dr. Sytse Zuidema, hoogleraar Ouderenzorg en Dementie op de UMCG-afdeling Huisartsengeneeskunde & Ouderengeneeskunde en voorzitter van het UNO-UMCG: “In al ons onderzoek streven we ernaar om de resultaten om te zetten in praktisch toepasbare kennis of hulpmiddelen voor zorgverleners, die leiden tot concrete verbeteringen. Zo doen we onderzoek naar pijn bij mensen met dementie. Dat is belangrijk, want mensen met dementie kunnen vaak niet meer goed aangeven wat ze voelen. Aan de hand van de onderzoeksuitkomsten is een hulpmiddel ontwikkeld waarmee verzorgenden en verpleegkundigen makkelijker kunnen vaststellen of ouderen met dementie pijn hebben. Ze leren om gezichtsuitdrukkingen, lichaamsbewegingen en geluiden te herkennen die duiden op pijn. We trainen verzorgenden en verpleegkundigen ook met een e-learning om dit hulpmiddel in de praktijk te gebruiken.”

Netwerkmanager Nina Hovenga van het UNO-UMCG legt uit: “Dankzij deze financiële impuls kan het UNO-UMCG nog sterker inzetten op onderzoek, onderwijs en kwaliteitsprojecten om de ouderenzorg verder te verbeteren. Hierin werken wetenschappers, implementatiedeskundigen en zorgverleners uit de verpleeghuizen nauw met elkaar samen. Ook zoeken we de samenwerking op met het HBO en het MBO.”

Zorgrelaties

Om optimale zorg te kunnen leveren is een goede relatie tussen zorgverleners en cliënten en hun naasten cruciaal. ‘Zorgrelaties’ is dan ook een belangrijk thema voor het UNO-UMCG. Hovenga: “Rondom dit thema ontwikkelen we onder meer algemene onderwijsprogramma’s voor zorgverleners, waarin de vraag ‘doe ik het goede en doe ik dat goed?’ centraal staat. Daarbij maken we gebruik van ervaringen en beoordelingen van cliënten en hun naasten. Die zijn voor de verdere verbetering van de ouderenzorg van onschatbare waarde.”

Categorie:
Provincie: