woensdag, 22. augustus 2018 - 16:00 Update: 22-08-2018 16:05

'Afstemmen van zorg voor kankerpatiënten leidt tot betere overlevingskansen'

'Afstemmen van zorg voor kankerpatiënten leidt tot betere overlevingskansen'
Eindhoven/Maastricht

Oncologisch chirurg dr. Ignace H. De Hingh, van het Catharinaziekenhuis in Eindhoven, wordt benoemd tot bijzonder hoogleraar aan de Universiteit Maastricht. De Hingh bekleedt vanaf 1 september de nieuwe parttime leerstoel ’Integrale benadering van patiënten met een gastro-intestinale maligniteit’. Deze leerstoel wil de zorg verbeteren voor patiënten die kanker hebben in een van de buikorganen door onder meer onderzoek te doen naar de oorzaak, de bestrijding en de behandelmethoden.

Buikvlieskanker

Eén van de aandachtsgebieden is buikvlieskanker, waarbij de HIPEC- en PIPAC-behandeling verder onderzocht worden. Om dit mogelijk te maken heeft De Hingh sinds 1 januari 2018 ook een parttime aanstelling bij het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL). Daarnaast werkt hij samen met verschillende internationale en nationale partners, zoals de Technische Universiteit Eindhoven en Philips.

Verzekerd zijn van de beste zorg

Naast het opzetten en uitvoeren van patiëntgebonden klinisch onderzoek en het actief delen van die resultaten, zet De Hingh zich ook in om de zorg voor patiënten met kanker in Nederland te verbeteren door kennis over te dragen over het opzetten van zogenoemde ziekenhuis-overstijgende multidisciplinaire teams. “Patiënten met kanker moeten, in welk ziekenhuis ze zich ook melden, altijd verzekerd zijn van de beste zorg. 

Uit onderzoek blijkt dat dit nog niet altijd het geval is. In Nederland is de kankerzorg van hoog niveau. Maar toch komt het voor dat een patiënt met een complexe vorm van kanker niet wordt doorverwezen naar een gespecialiseerd ziekenhuis. Daar ga ik me voor inzetten, want elke patiënt heeft recht op de beste zorg”, aldus De Hingh.

De patiënt centraal

De behandeling van kankerpatiënten is de afgelopen decennia ingrijpend veranderd.  In het verleden werd een patiënt met kanker veelal door één opererende specialist in één ziekenhuis behandeld. Momenteel wordt de zorg steeds vaker aangeboden door multidisciplinaire oncologische behandelteams die vaak ziekenhuizen en soms zelfs de landsgrenzen overstijgen. De Hingh: “Daarbij staat niet langer het ziekenhuis, maar de patiënt centraal in het zorgproces. Daarnaast nemen de mogelijkheden voor behandeling toe, waardoor bij elke patiënt afzonderlijk de afweging moet worden gemaakt welke behandeling het meest effectief is. Dit alles maakt het integreren van de kennis van verschillende en vaak uiteenlopende disciplines noodzakelijk.”

Meeste hoogleraren

Met De Hingh komt het aantal hoogleraren in het Catharina Ziekenhuis op tien; het ziekenhuis heeft daarmee, voor zover bekend, de meeste hoogleraren van Nederland die verbonden zijn aan een algemeen ziekenhuis. Door de nauwe banden met verschillende academische centra levert het ziekenhuis veel eigen promovendi die vaak bezig zijn met onderzoeken die direct te maken hebben met de patiëntenzorg.

Het Catharina Ziekenhuis staat bekend als ziekenhuis waar complexe ingrepen worden uitgevoerd, vooral op het gebied van kanker en hart- en vaataandoeningen. De medisch specialisten zoeken continu naar nieuwe behandelvormen om patiënten beter te helpen.

TU/e, Universiteit Maastricht en Universiteit Gent

Naast Ignace de Hingh zijn ook chirurg-oncoloog Harm Rutten, longarts Frank Smeenk, dermatoloog Peter Steijlen en vaatchirurg Joep Teijink als hoogleraar verbonden aan de Universiteit Maastricht. Vaatchirurg Marc van Sambeek, oud-cardioloog Nico Pijls, klinisch chemicus Volkher Scharnhorst en intensivist-anesthesioloog Erik Korsten zijn als hoogleraar verbonden  aan de Technische Universiteit Eindhoven. Gynaecoloog Dick Schoot is professor aan de Universiteit van Gent in België.

Categorie:
Provincie:
Tag(s):