woensdag, 3. oktober 2018 - 17:22 Update: 03-10-2018 17:49

'Vrouwen lopen groter risico dan mannen bij prediabetes'

'Vrouwen lopen groter risico dan mannen bij prediabetes'
Foto: SXC
Maastricht

De verschillen tussen mannen en vrouwen bij suikerziekte met type 2 diabetes blijken al in het voorstadium van de aandoening, de zogenaamde prediabetes, te bestaan. Dit meldt het Maastricht UMC+ woensdag.

EASD

Vergeleken met seksegenoten met een gezonde bloedsuikerwaarde, zijn de lichaamswaarden die samenhangen met het risico op hart- en vaatziekten bij vrouwen met prediabetes slechter dan bij mannen met prediabetes. Denk aan cholesterolwaarden, bloeddruk en ontstekingsmarkers. Onderzoekers van het Maastricht UMC+ en de Universiteit van Oxford presenteren deze bevindingen vandaag op de jaarlijkse conferentie van de European Association for the Study of Diabetes (EASD), in Berlijn.

Stofwisselingsziekte

Diabetes is een chronische stofwisselingsziekte waarbij het lichaam het bloedsuikergehalte niet goed op peil kan houden. Uit eerder onderzoek is al gebleken dat mensen met type 2 diabetes een hoger risico op hart- en vaatziekten hebben. De mate waarin dit risico verhoogd is, is voor vrouwen nog sterker dan voor mannen. Normaliter hebben vrouwen een lagere kans op hart- en vaatziekten dan mannen, maar die bescherming wordt verlaagd of zelfs teniet gedaan door type 2 diabetes.

Belangrijk signaal

Een gezonde leefstijl kan helpen bij het voorkomen van zowel type 2 diabetes als het ontwikkelen van hart- en vaatziekten. Het onderzoek van Rianneke de Ritter en haar collega's in Maastricht en Oxford, wijst erop dat het belangrijk is om onderscheid te maken tussen mannen en vrouwen in wetenschappelijk onderzoek naar hart- en vaatziekten en risicofactoren. Dat is nodig om in de toekomst persoonsgerichte preventie te bereiken en richtlijnen in de zorg verder aan te scherpen.

Vrouwen relatief hoger risico

De Ritter: 'We vinden het belangrijk dat artsen en andere zorgverleners zich ervan bewust zijn, dat vrouwen met zowel prediabetes als type 2 diabetes een relatief hoger risico hebben op het ontwikkelen van hart- en vaatziekten. Die bewustwording van verschillen tussen mannen en vrouwen is een eerste stap richting seksespecifieke zorg.'

Vervolgonderzoek

De onderzoekers weten nog niet precies waarom het zo is dat bij vrouwen de verschillen in cardiovasculaire risicofactoren groter zijn (vergeleken met seksegenoten met een gezonde bloedsuikerwaarde) dan bij mannen. 'Wij vermoeden dat biologische factoren een rol spelen, maar verder onderzoek moet duidelijk maken welke mechanismen dat precies zijn. In ons onderzoek konden we de gevonden verschillen in elk geval niet verklaren door verschillen in leefstijl of opleidingsniveau tussen mannen en vrouwen.' 

Schade aan grote bloedvaten

Veel diabetesklachten komen voort uit schade aan de grote bloedvaten, waarop het meeste onderzoek naar de man man/vrouw-verschillen bij diabetes zich tot nu toe richt. De Ritter: 'In vervolgonderzoek willen wij gaan kijken of er bij deze, maar ook andere complicaties van (pre)diabetes verschillen te zien zijn tussen vrouwen en mannen en dieper ingaan op mechanismen die hieraan ten grondslag kunnen liggen.'

De Maastricht Studie

Dit onderzoek werd uitgevoerd binnen De Maastricht Studie, een grote cohortstudie die onder meer antwoord probeert te vinden op de vraag waarom de een wel type 2 diabetes krijgt en de ander niet. Voor dit bewuste onderzoek werden 3410 mensen onderzocht (49% vrouwen); 1924 mensen met normale bloedsuikers, 511 mensen met prediabetes en 975 mensen met type 2 diabetes.

Categorie:
Provincie:
Tag(s):