vrijdag, 22. februari 2019 - 8:35

Flevoziekenhuis start met aanbieden bariatrische zorg

Flevoziekenhuis start met aanbieden bariatrische zorg
Almere

Het Flevoziekenhuis in Almere start per 1 maart 2019 met het aanbieden van bariatrische zorg (oorzaken, preventie en behandeling van obesitas). Het Almeerse ziekenhuis heeft hierover een overeenstemming bereikt met de curator van de MC IJsselmeerziekenhuizen, waar de bariatrische zorg tot het faillissement werd aangeboden.

“Als middelgroot algemeen ziekenhuis bieden we een breed palet aan medisch-specialistische zorg, passend bij de behoefte van de bevolking. Bariatrische zorg hoorde daar tot nu toe niet bij. Wij zijn blij dat wij deze zorg voor de regio kunnen behouden”, aldus Anita Arts, voorzitter van de raad van bestuur.

Patiënten worden begeleid met een intensief leefstijlprogramma met onder andere aandacht voor gezonde voeding en beweging. Een onderdeel van het uitgebreide obesitasprogramma is een chirurgische ingreep, in de vorm van een maag verkleinende operatie. Het Flevoziekenhuis verwacht tussen de 400 en 600 van deze operaties per jaar uit te gaan voeren. Gedurende 5 jaar na de operatie worden patiënten gecontroleerd in het Flevoziekenhuis of een van de overige poliklinische locaties (Lelystad, Harderwijk en Zwolle).

Bariatrisch kernteam

De bariatrische zorg wordt grotendeels uitgevoerd door het bariatrisch kernteam van MC Zuiderzee, dat besloten heeft de overstap te maken naar het Flevoziekenhuis. “Wij prijzen ons gelukkig dat dit zeer deskundige en gemotiveerde team bij ons komt werken. Het Flevoziekenhuis kan voor deze zorg goede faciliteiten aanbieden, zoals nieuwe, geavanceerde operatiekamers, een goed toegeruste intensive care en de samenwerking met veel andere aanwezige specialismen. Wij denken dat wij daarmee de randvoorwaarden voor het verlenen van uitstekende bariatrische zorg optimaal kunnen invullen”, aldus Anita Arts.
Start per 1 maart 2019 Vanaf 1 maart 2019 start het Flevoziekenhuis met de concrete voorbereiding van de uitvoering van bariatrische operaties bij patiënten die nu op de wachtlijst staan van MC IJsselmeerziekenhuizen. Vanaf die datum wordt de volledige bariatrische praktijk gefaseerd opgebouwd. Dit onder het voorbehoud dat de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) zijn definitieve goedkeuring hieraan verleent. Het Flevoziekenhuis wil – na de opbouwfase - samen met huisartsen en de gemeenten onderzoeken hoe deze partijen gezamenlijk een gezonde leefstijl kunnen bevorderen, waarmee het aantal patiënten dat deze ingreep nodig heeft, in de toekomst kan worden verminderd.

Verzekeraars

Met een medische indicatie wordt bariatrische zorg volledig vergoed vanuit de zorgverzekering. Het Flevoziekenhuis heeft voor 2019 met alle verzekeraars een overeenkomst bereikt over de vergoeding van bariatrische zorg. Deze afspraken zijn gemaakt met de intentie om deze zorg voor meerdere jaren te gaan bieden.

Opvang van zorg Het Flevoziekenhuis biedt sinds 2010 dialyse en nefrologische zorg aan in Lelystad. Na het faillissement van de MC IJsselmeerziekenhuizen heeft het Flevoziekenhuis een belangrijk deel van de acute zorg uit Lelystad opgevangen, waaronder spoedeisende hulp zorg ’s avonds en ’s nachts en verloskunde. Ook op andere specialismen is een toename van patiënten uit Lelystad zichtbaar.

“Wij hebben de afgelopen periode ons uiterste best gedaan om zoveel mogelijk patiënten uit Flevoland op te kunnen vangen, naast de ziekenhuizen in Harderwijk, Sneek en Zwolle. Wij zullen dat blijven doen, waar dat binnen onze mogelijkheden ligt”, aldus Anita Arts, voorzitter van de raad van bestuur. “Patiënten die kiezen voor het Flevoziekenhuis zijn hier van harte welkom en kunnen rekenen op goede zorg”.

Categorie:
Provincie: