zaterdag, 10. oktober 2020 - 9:50 Update: 10-10-2020 17:19

Antimalariamiddel Hydroxychloroquine halveert IC-opnames COVID-patiënten

medicijn-leeg-doordrukstrip
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Zwolle

Het antimalariamiddel hydroxychloroquine leidt bij COVID-19 patiënten op de verpleegafdeling tot significant betere resultaten dan eerdere werd aangenomen. 'De kans op overplaatsing naar de Intensive Care ligt 53 procent lager dan bij patiënten die geen behandeling kregen', zo meldt het Isala ziekenhuis in Zwolle zaterdag.

'Verrassend resultaat'

'Onderzoekers en internist-infectiologen dr. Jolanda Lammers en dr. Paul Groeneveld van het Zwolse Isala, die een landelijk retrospectief onderzoek onder 1064 patiënten hielden, spreken van een verrassend resultaat', aldus het Isala.

Adequate behandeling ontbrak bij pandemie uitbraak

Toen de COVID-19 pandemie uitbrak, ontbraken eenduidige richtlijnen om het virus adequaat te behandelen. In sommige Nederlandse ziekenhuizen kregen patiënten hydroxychloroquine voorgeschreven, in andere klinieken werd gekozen voor chloroquine. Omdat de effectiviteit van deze middelen niet was aangetoond, kozen sommige artsen er ook voor om geen medicijnen voor te schrijven.

Data verzameld uit 14 ziekenhuizen

Deze variatie in medicatiebeleid was voor Lammers en Groeneveld reden genoeg om de drie behandelstrategieën tegen het licht te houden. Hun landelijke oproep aan collega-infectiologen om data van klinische COVID-19 patiënten te delen, kreeg opvallend veel respons. Maar liefst veertien ziekenhuizen, van algemeen en topklinisch tot academisch en verspreid over het land, bleken bereid hun gegevens te delen. 'Tijdens de corona-uitbraak stond elke dokter met lege handen. Juist omdat iedereen het beste wil voor deze patiëntencategorie hebben we landelijk alle medewerking gekregen', aldus de onderzoekers.

Opzet

Gedurende de maanden april en mei zijn de benodigde data verzameld. Het betreft alle relevante medische waarden, zoals lichaamstemperatuur, labuitslagen, toegediende hoeveelheid zuurstof, behandelstrategie, tijdsduur tot overplaatsing naar IC en mortaliteit. Al deze gegevens zijn verwerkt door twee studenten geneeskunde en geanalyseerd door senior research scientist Richard Brohet.

Minder IC-opnames

In juni en juli hebben Lammers en Groeneveld de resultaten bestudeerd en op basis daarvan conclusies geformuleerd. Nu is de studie geaccepteerd voor publicatie in een wetenschappelijk tijdschrift. Allereerst blijkt dat gemiddeld 18 procent van de COVID-19 patiënten op de afdeling is overleden en dat 14 procent is overgeplaatst naar de IC. Lammers en Groeneveld concluderen dat hydroxychloroquine – in tegenstelling tot eerdere berichten – wel degelijk effectief is tegen het COVID-19 virus. De patiënten die werden behandeld met hydroxychloroquine gingen significant minder vaak naar de IC. Bij behandeling met chloroquine was dit efffect er niet. 

Nieuwe behandelstrategie

Zij verwachten dat hun opmerkelijke onderzoeksresultaten, die inmiddels zijn bevestigd door Amerikaanse researchers, tot een nieuwe landelijke of mondiale behandelstrategie zal leiden. Daarnaast pleiten zij voor aanvullend (prospectief) onderzoek dat hun conclusies kan ondersteunen.

Topsport

Lammers en Groeneveld hebben hun onderzoek in een zeer kort tijdbestek weten af te ronden. 'We hebben dag en nacht gewerkt om een gedegen manuscript op te stellen. Dat was topsport', benadrukken de onderzoekers, die trots zijn op het eindresultaat. Hun motivatie was en is de patiënt. 'Wij willen graag een wetenschappelijke bijdrage leveren die richting geeft aan de behandeling van COVID-19 patiënten, zeker nu de tweede golf is begonnen.'

Ruimhartige medewerking

Zij hebben deze studie alleen kunnen klaren dankzij de ruimhartige medewerking van veertien Nederlandse ziekenhuizen. 'Hun input en feedback waren van onschatbare waarde.' Ook de ondersteuning vanuit de Isala Academie verdient vermelding. 'De hulp in de vorm van een research scientist en een statisticus was onmisbaar. Dit onderzoek is een gezamenlijke prestatie', aldus Isala.

De 14 deelnemende ziekenhuizen

Deelnemende ziekenhuizen: OLVG Amsterdam, BovenIJ ziekenhuis Amsterdam, Medisch Centrum Jan van Goyen Amsterdam, Erasmus MC Rotterdam, Maasstad Ziekenhuis Rotterdam, UMC Groningen, Rijnstate Arnhem, Isala Zwolle, CWZ Nijmegen, Beatrixziekenhuis Gorinchem, Reinier de Graaf Delft, Adrz Goes, Rode Kruis Ziekenhuis Beverwijk.

Lees alles over:
Categorie:
Provincie: