zaterdag, 24. oktober 2020 - 22:48 Update: 24-10-2020 22:56

Longecho blijkt goed alternatief voor CT-scan bij vaststellen COVID-19

Foto van scan röntgen foto | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Amsterdam

Onderzoekers van het Radboudumc en Amsterdam UMC hebben aangetoond dat een longecho tijdens deze COVID-19 pandemie van grote waarde kan zijn. 'Longechografie is snel en betrouwbaar in staat om een infectie met het coronavirus uit te sluiten of zeer waarschijnlijk te maken. Middels een CT-scan kan dit ook, maar die is minder makkelijk beschikbaar', zo meldt het Amsterdam UMC.

Longecho, CT-scan en PCR coronatest

Artsen van de afdeling acute interne geneeskunde verrichtten een longecho bij bijna 200 patiënten die een verdenking op COVID-19 hadden. Naast de longecho werd een CT-scan gemaakt en de bekende PCR coronatest uitgevoerd, zodat een vergelijking tussen de verschillende testmogelijkheden gemaakt kon worden.

Echo longen maken is makkelijker

Hoogleraar Acute Geneeskunde Prabath Nanayakkara van Amsterdam UMC: 'De resultaten van de CT-scan en longechografie komen overeen; beiden geven even betrouwbaar aan of COVID-19 uitgesloten kan worden of juist aannemelijk is. Maar het grote voordeel van een echo van de longen is dat dit makkelijker te verrichten is dan een CT-scan. De behandelend arts kan het direct aan het bed verrichten, als onderdeel van het lichamelijk onderzoek. Een arts hoeft dan geen beroep te doen op de schaarse CT-apparatuur. Tevens is dit minder belastend voor de patiënt.'

Longontsteking buitenzijde longweefsel

De ernstige ziekteverschijnselen bij COVID-19 worden veroorzaakt door een longontsteking die zich vooral aan de buitenzijde van het longweefsel bevindt. Dit gedeelte van de longen is met echografie goed in beeld te brengen. De echoapparatuur bestaat slechts uit een zogeheten handheld echokop die aangesloten wordt op een mobiele telefoon. Deze methode biedt voordelen met name bij grote aantallen patiënten en wanneer er beperkte of geen beschikking is over een CT-scan.

Op grote schaal toepasbaar ook buiten ziekenhuis

Ook buiten het ziekenhuis, bijvoorbeeld in verpleeghuizen of op de huisartsenpost kan longechografie worden verricht. De onderzoekers, die hun resultaten nu presenteren in de European Respiratory Journal, pleiten ervoor dat meer artsen worden getraind in longechografie zodat deze veelbelovende techniek op grote schaal kan worden toegepast.

Lees alles over:
Categorie:
Provincie: