maandag, 9. november 2020 - 16:01 Update: 09-11-2020 16:20

'Angst en zorgen bij chronische long- en hartpatiënten door coronacrisis'

arts-longen-ziekenhuis
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Maastricht

De coronacrisis heeft er toe geleid dat patiënten met een chronische long- of hartaandoening zich meer zorgen zijn gaan maken over hun gezondheid, bang zijn om besmet te raken en angst hebben om alleen te zijn bij ziekte. Dat blijkt maandag uit de eerste resultaten van een landelijk onderzoek van het Maastricht UMC+.

'Regelmatig contact met patiënten belangrijk'

'Nu de tweede golf van de coronacrisis zich heeft aangediend, willen de Maastrichtse onderzoekers het belang van regelmatig contact met chronische patiënten en zorgvuldige follow-up nog eens extra benadrukken', aldus het Maastricht UMC+.

Lessen leren uit verleden

De reguliere zorg werd in de eerste golf van de coronacrisis grotendeels afgeschaald door toenemende aantallen corona-patiënten. Zorg voor chronische patiënten met een long- of hartaandoening moest daardoor op alternatieve manieren worden geleverd door bijvoorbeeld meer gebruik te maken van beeldbellen of de inzet van eHealth-toepassingen. Maar ook thuiszorg en fysiotherapie werden afgeschaald en sociale contacten werden minder. Kortom, het leven zag er opeens anders uit. Nu we in de tweede golf zitten, zijn er lessen te leren uit het verleden.

Zorgen over gezondheid

Om in kaart te brengen wat de impact is van de corona-crisis op patiënten met COPD, longfibrose of hartfalen is een speciale vragenlijst opgesteld. Patiënten uit het hele land werden gevraagd naar hun ervaringen met de professionele zorgverlening de afgelopen twee maanden en naar de psychosociale gevolgen van de opgelegde maatregelen. Tot op heden hebben 680 patiënten daar aan deelgenomen en hun ervaringen gedeeld met de onderzoekers. Bijna de helft daarvan kreeg uitstel of verandering van zorg en bij maar liefst 60 procent werd de fysiotherapeut minder gecontacteerd. Dat leidt er toe dat 39 procent van de respondenten vindt dat hun eigen gezondheid achteruit is gegaan. Het merendeel maakt zich dan ook zorgen over zijn of haar eigen gezondheid (58 procent) en ook van de eigen conditie (47 procent).

Angst bespreekbaar maken

Een groot deel van de chronische patiënten ervaart daarnaast ook angsten. Angst om zelf besmet te raken met het coronavirus (82 procent), op de Intensive Care terecht te komen (78 procent) of om alleen te zijn bij ziekte (65 procent). Prof. dr. Marieke van den Beuken, hoogleraar palliatieve geneeskunde vindt dat de resultaten van het onderzoek het belang van waakzaamheid onderstrepen. 

Specifieke zorgen en angsten

'Het is belangrijk dat zorgverleners tijdens de tweede golf van het coronavirus de reguliere zorg voor deze patiënten zo goed als mogelijk waarborgen. Er zal ook voldoende aandacht moeten zijn voor de specifieke zorgen en angsten die leven bij deze patiëntengroepen. Maak deze overpeinzingen bespreekbaar met patiënten, zodat je als zorgverlener kunt anticiperen en op tijd kunt handelen', aldus Van den Beuken.

Lees alles over:
Categorie:
Provincie: