woensdag, 2. februari 2022 - 19:08

Opleiding tot huisarts opnieuw positief beoordeeld door huisartsen in opleiding

Huisarts
Foto: Archief EHF
Utrecht

De opleiding tot huisarts is voor de vijfde keer op rij goed beoordeeld door de huisartsen in opleiding. Met name over de huisartsopleiders en over het onderwijs in zorg voor ouderen is men positiever dan voorheen. Verbeterpunten zijn er ook, deze betreffen onder andere de aandacht voor organisatie- en managementvraagstukken. Dit blijkt uit een vragenlijstonderzoek onder huisartsen in opleiding van het Nivel in opdracht van de Stichting SBOH (voor artsen in opleiding).

In september 2021 werd de opleiding tot huisarts door de huisartsen in opleiding beoordeeld met gemiddeld een 8. Er waren geen grote verschillen in beoordeling tussen de verschillende instituten die de opleiding verzorgen.

Tevredenheid over onderwijs aan ouderen en over stages

De tevredenheid onder huisartsen in opleiding over het onderwijs in zorg voor ouderen met complexe problematiek is verder verbeterd; lag dit percentage in 2018 nog op 57%, in 2021 is dit gestegen naar 69%. Ook over de huisartsopleiders en de verschillende stages is men steeds meer tevreden.

Meer aandacht voor praktijkmanagement als verbeterpunt

Een van de belangrijkste aanbevelingen is dat er meer aandacht moet komen voor organisatie- en managementvraagstukken in de opleiding. Praktijkmanagement in een huisartsenpraktijk wordt steeds complexer, nu er meer verschillende medewerkers zijn en de bekostiging van de zorg meer versnipperd raakt. Momenteel wordt onderwijs in praktijkmanagement voornamelijk aangeboden als keuzevak in het derde jaar van de opleiding en dit is niet meer toereikend. Aanbeveling is dan ook dat alle aios onderwijs in praktijkmanagement krijgen en bovendien het liefst gedurende de hele opleiding en niet alleen in het derde jaar.

Categorie:
Provincie: