vrijdag, 17. april 2020 - 18:00 Update: 17-04-2020 18:04

Koning bezoekt Landelijke Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding

koning-Willem-Alexander-auto
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Rotterdam

Koning Willem-Alexander heeft vrijdagmiddag in Rotterdam een werkbezoek gebracht aan het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) in het Erasmus MC. Dit heeft de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) van het Koninklijk Huis vrijdag laten weten.

LCPS

Om de werklast van de patiëntenzorg tijdens de coronacrisis zo effectief mogelijk te spreiden over heel Nederland, heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) gevraagd een Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) op te richten. De opdracht van het LCPS is het creëren van een landelijk dekkend systeem, waarmee patiënten worden verdeeld over de beschikbare zorgcapaciteit in Nederland. Hiervoor is inzicht nodig in de meest actuele informatie over beschikbare bedden en transportcapaciteit.

Ministerie van Defensie

In het LCPS komen experts op het gebied van acute zorg, logistiek, ICT, statistiek en crisismanagement bij elkaar. Het centrum werkt nauw samen met het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ), ziekenhuizen en alle andere zorgpartners. Het ministerie van Defensie biedt advies en ondersteuning bij de opzet, structuur en operatie.

Professor Ernst Kuipers

Koning Willem-Alexander begon zijn bezoek met een gesprek over de spreiding van patiënten. Hij sprak onder meer met prof. Ernst Kuipers, voorzitter Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ), Bas Leerink, die de dagelijkse leiding heeft over het LCPS, en vertegenwoordigers van Defensie en het ROAZ. Daarna bezocht de Koning de control room van het LCPS. Hier wordt op basis van actuele capaciteitsinformatie 24 uur per dag gewerkt aan de coördinatie van bovenregionale patiëntenspreiding.

Opstarten planbare niet-corona gerelateerde zorg

Het werkbezoek werd afgesloten met een gesprek over het weer opstarten en continueren van planbare niet-corona gerelateerde zorg. Koning Willem-Alexander sprak hierover met Marjan Kaljouw, voorzitter van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZa) en vertegenwoordigers van de Nederlandse Vereniging van Intensivisten en Zorgverzekeraars Nederland.

NZa

De NZa heeft op verzoek van het ministerie van VWS de regie over het gecoördineerd opstarten van planbare zorg op zich genomen. De NZa werkt hierbij nauw samen met partijen uit het zorgveld en zorgverzekeraars. Doel is onder meer het op korte termijn verkrijgen van inzicht in het aantal patiënten dat in afwachting is van reguliere ziekenhuiszorg. Op basis van dit inzicht en de urgentie van de zorgvraag, kan de zorg gecoördineerd weer worden opgestart.

Lees alles over:
Categorie:
Provincie: