woensdag, 2. december 2015 - 15:35 Update: 02-12-2015 16:05

Ruim 550 kinderen van asielzoekers Heumensoord naar school in Nijmegen

Ruim 550 kinderen van asielzoekers Heumensoord naar school in Nijmegen
Foto: Archief FBF.nl
Nijmegen

Na de kerstvakantie gaan de 565 kinderen van vluchtelingen, die tijdelijk verblijven op de noodopvanglocatie van het COA op Heumensoord, naar een speciaal voor hen ingerichte school in Nijmegen. 'Zij krijgen basis- en voortgezet onderwijs in een schoolgebouw aan de Streekweg in Nijmegen', meldt de gemeente Nijmegen woensdagmiddag.

Basis- en voortgezet onderwijs

De school aan de Streekweg biedt zowel basis- als voortgezet openbaar onderwijs, met speciale lespakketten die veel aandacht geven aan taalverwerving. Ook krijgen zij bewegingsonderwijs. De 296 basis- en 269 middelbare scholieren worden met (ongeveer 5 tot 10) bussen vervoerd tussen Heumensoord en de Streekweg. De school blijft bestaan zolang de noodopvanglocatie Heumensoord open is. 

Recht op onderwijs

Kinderen van vluchtelingen hebben volgens internationale afspraken over mensenrechten recht op onderwijs. Zij zijn net als Nederlandse kinderen leerplichtig van 5 tot 18 jaar oud. Het COA biedt de 186 kinderen jonger dan 5 jaar educatieve activiteiten op de opvanglocatie, in een hiervoor ingericht paviljoen.

De gemeenten Nijmegen en Heumen, Conexus, Scholengroep Rijk van Nijmegen en COA hebben het voornemen om volgende week de overeenkomst voor de oprichting van de school te tekenen. Zij vinden het belangrijk dat deze kinderen zo snel mogelijk naar school kunnen en ontwikkeling weer kunnen oppakken. 

Voormalig schoolgebouw Streekweg

Door bijzondere inzet van de twee schoolbesturen Conexus voor basisonderwijs en Scholengroep Rijk van Nijmegen voor voortgezet onderwijs, is het gelukt om op deze korte termijn een school op te richten. Het onderwijs wordt gefinancierd door het Ministerie van OC&W. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor onderwijshuisvesting. Het COA financiert vervoer en maaltijden. Het voormalige schoolgebouw aan de Streekweg is eigendom van de gemeente Nijmegen en stond sinds kort leeg.

Lees alles over:
Categorie:
Provincie: