donderdag, 10. december 2015 - 10:07

Luchtwachttoren 701 Warfhuizen op weg gered te worden

Luchtwachttoren 701 Warfhuizen op weg gered te worden
Foto: Hans Sas
Warfhuizen

Stichting Luchtwachttoren 701 Warfhuizen en Het Groninger Landschap hebben samen de schouders gezet onder het behoud van Luchtwachttoren 701. Met de toekenning van honderdduizend euro door het Prins Bernhard Cultuurfonds is een groot deel van de benodigde financiering voor de restauratie binnen.

De lokale stichting Luchtwachttoren 7O1 Warfhuizen heeft het initiatief genomen om de slopende achteruitgang van de luchtwachttoren te stoppen, dit in goed overleg met de particuliere eigenaar.

Stichting Het Groninger Landschap heeft zich bereid verklaard om het eigendom van de luchtwachttoren na restauratie over te nemen en garant te staan voor het onderhoud en de openstelling van de toren. Gezamenlijke hebben beide stichtingen zich ingezet om de benodigde middelen bijeen te krijgen en zo snel mogelijk te kunnen starten met restauratie en herbestemming van de luchtwachttoren. Met de toekenning door het Prins Bernhard Fonds komt de restauratie en herbestemming een stuk dichterbij. Voor het totale project is tweehonderdtwintigduizend euro nodig, waarvan nu het grootste gedeelte binnen is. Voor het resterende bedrag gaan beide partijen verder met fondsenwerving. 

Cultuurhistorische betekenis

De Luchtwachttoren '7O1' staat, in overeenstemming met zijn oorspronkelijke doel van militaire waarnemingspost, midden in een wijds landschap. Zijn positie is echter ook in een ander opzicht uniek. Hij staat namelijk aan de rand van het eeuwenoude, al ruim 2.500 jaren agrarische Marne-gebied, net binnen de grens met het Middeleeuwse Half-Ambt, een al even oud agrarisch gebied. 

Het verhaal van de luchtwachttoren

De '7O1' heeft tot medio jaren zestig dienst gedaan om bij een eventueel gewapend conflict met de Sovjet-Unie vroegtijdig vliegtuigen te kunnen spotten die onder het bereik van de radar door zouden vliegen. Vrijwel alle torens zijn door defensie afgesloten en/of gesloopt. 'Toren 7O1' verdient het als historisch militair monument behouden te blijven. Maar niet alleen daarom: hij vormt ook een bijzonder landmark in het wierdenlandschap.

Van de luchtwachttoren resteert op dit moment alleen het casco. De trappen en vloeren zijn ooit uit veiligheidsoverwegingen verwijderd. Het casco is dringend toe aan een grondige onderhoudsbeurt. Bovendien zal de toren weer in oude staat hersteld worden. Uiteindelijk zal hij waarschijnlijk voor educatieve en toeristische doeleinden toegankelijk zijn. Niet alleen kan men straks inzicht krijgen in hoe de 'torenwachters' destijds hun werk deden, maar ook zal men kunnen zien hoe het eeuwenoude landschap rondom de toren is ontstaan en opgebouwd. ''We verwachten dat in 2016 wordt gestart met de restauratiewerkzaamheden''.

Categorie:
Provincie: