dinsdag, 22. december 2015 - 10:27 Update: 28-12-2015 22:14

Amsterdam reserveert ruimte voor bruggen over het IJ

Amsterdam

Amsterdam wil twee bruggen voor langzaam verkeer over het IJ realiseren. Het meest kansrijk lijken de Stenen Hoofdbrug en de Javabrug.

Op de korte termijn moet optimalisering van het verensysteem zorgen voor een verbetering van de IJoeververbindingen. De groei van het aantal woningen en voorzieningen en de toename van de werkgelegenheid veroorzaken een toenemende druk op de veren.

Om ook in de toekomst een vlotte en veilige verbinding tussen beide IJ-oevers te waarborgen, lijken de Stenen Hoofdbrug en de Javabrug de beste oplossing. De bruggen zorgen voor een goede, constant beschikbare verbinding voor langzaam verkeer en maken Amsterdam-Noord beter bereikbaar. De Vervoerswaardestudie van de gemeente laat zien dat mensen hierdoor sneller de auto laten staan en voor de fiets zullen kiezen.

Uit een Maatschappelijke Kosten Baten Analyse van economisch onderzoeksbureau Decisio komt naar voren dat deze bruggen een stimulans zijn voor de stedelijke ontwikkelingen op en rond de IJ-oevers. Ze geven een impuls aan woningbouw, werkgelegenheid en voorzieningen.

2016/2017

Het college stelt voor in 2016 verder te studeren op de aanleg van de twee bruggen. In het onderzoek worden ook alternatieven onderzocht, zoals de aanleg van fiets- en voetgangerstunnels en de bouw van metrostation Sixhaven. In april 2016 kiest het college voor de definitieve aanpak van de vervolgstudies. In de zomer van 2017 kan dan worden gekozen wat
de beste manier is om beide IJ-oevers met elkaar te verbinden, aldus de gemeente.

Categorie:
Provincie:
Tag(s):