maandag, 1. februari 2016 - 14:03 Update: 01-02-2016 18:55

Rijksmuseum restaureert 'Rembrandt-echtpaar'

Rijksmuseum gaat aangekochte 'Rembrandt-echtpaar' restaureren
Amsterdam

Het Rijksmuseum gaat de twee aangekochte portretten van Maerten Soolmans en Oopjen Coppit, geschilderd door Rembrandt, restaureren. Dit heeft het ministerie van Onderwijs, Cultuur en wetenschap (OCW) maandagmiddag bekendgemaakt.

'Nederland en Frankrijk hebben een verdrag gesloten over de portretten en in de afspraken die minister Bussemaker met haar Franse ambtsgenoot Pellerin over de koop heeft gemaakt, is onder meer geregeld dat de werken in Nederland worden gerestaureerd en na restauratie, in volle glorie, eerst in Nederland te zien zullen zijn', aldus het OCW.

Met de verwerving van de meer dan twee meter hoge doeken, die de echtelieden Maerten Soolmans en Oopjen Coppit ten voeten uit tonen, is Nederland een sleutelstuk uit het oeuvre van Rembrandt rijker. 

'Met deze verwerving komen de echtelieden na bijna 140 jaar te zijn weggeweest weer thuis. In publiek bezit nog wel, zodat iedereen ervan kan genieten. Dit is een fantastische dag voor het Nederlands cultureel erfgoed, want volgens experts behoren deze schilderijen tot de absolute top', stelt minister Bussemaker.

'De aankoop is méér dan een transactie. De gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de unieke schilderijen verbindt Nederland en Frankrijk tot in lengte van jaren, in de beste traditie van Europese culturele samenwerking'', aldus Bussemaker.

Verdrag

De portretten zijn afzonderlijk aangekocht door Nederland en Frankrijk, omdat het Franse recht gezamenlijk bezit niet toestaat. Nederland heeft Maerten in bezit, Frankrijk Oopjen. Om ervoor te zorgen dat de stukken bij elkaar blijven zijn er in een verdrag tussen beide landen goede afspraken gemaakt. Zo zullen ze altijd samen worden tentoongesteld, afwisselend in het Rijksmuseum en het Louvre.

Het Rijksmuseum en het Louvre hebben het beheer over de portretten gekregen. Hierbij staat te allen tijde het belang van de werken voorop. Het inpakken en vervoeren vraagt veel van een 400 jaar oud kunstwerk. Daarom is afgesproken dat de schilderijen in principe niet in bruikleen worden gegeven.

Kleine schoonmaakbeurt

De werken krijgen eerst in het atelier van het Louvre een kleine schoonmaakbeurt. Vervolgens worden ze drie maanden in het Louvre en drie maanden in het Rijksmuseum aan het publiek getoond, waarna ze in het atelier van het Rijksmuseum worden gerestaureerd. De doeken zullen daarna, voor het eerst na de restauratie, in het Rijksmuseum te zien zijn.

Categorie:
Provincie: