dinsdag, 19. april 2016 - 14:01

Opnieuw vreemdelingen aangetroffen in Amsterdams confectiecentrum

Opnieuw vreemdelingen aangetroffen in Amsterdams confectiecentrum
Foto: Politie
Amsterdam

De Inspectie SZW heeft bij een Amsterdams confectiecentrum opnieuw vreemdelingen werkend aangetroffen die geen vergunning hebben om in Nederland te mogen werken. Dit maal zijn vier aanhoudingen verricht bij drie bedrijven voor het overtreden van de Wet arbeid vreemdelingen. De betrokkenen kwamen allen uit India.

In het gebouw in Amsterdam West bevinden zich diverse fashion- en modezaken. Het betreffen vooral groothandels waar zelfstandige ondernemers van kledingzaken hun waren inkopen. In het verleden is het confectiecentrum al eerder bezocht en ook toen werden er vreemdelingen aangetroffen die niet in Nederland mogen werken. Het gaat in deze gevallen om mensen die een tewerkstellingsvergunning moeten hebben alvorens zij  in Nederland arbeid mogen verrichten. Heeft de werkgever die niet, dan overtreedt de werkgever de Wet arbeid vreemdelingen. In principe staat hier een boete voor van € 8.000,- voor elke illegaal tewerkgestelde vreemdeling.

Bij de controle van gisteren werden dus totaal vier werknemers bij drie bedrijven aangetroffen die hier niet mochten werken. Bij een vierde bedrijf  werd een arbeidskracht  aangetroffen die tevens een uitkering genoot. Bij een vijfde bedrijf werd tijdens de voorobservatie gezien dat er arbeid werd verricht door een man. Tijdens de controle is de man via de nooduitgang weggevlucht. Aan het bedrijf is de medewerkingsplicht opgelegd.

Bij alle vijf de bedrijven constateerde de Inspectie SZW dat er geen deugdelijke administratie was van het aantal uur dat de arbeidskrachten arbeid werkten. De Inspectie SZW doet hier nader onderzoek naar of dit eventueel een overtreding is van de Arbeidstijdenwet.

Categorie:
Provincie: