dinsdag, 31. mei 2016 - 9:54 Update: 31-05-2016 16:13

Beslag gelegd bij onderzoek naar georganiseerde criminaliteit

Politie doet invallen bij onderzoek naar georganiseerde criminaliteit
Foto: Politie
Groningen

De politie heeft vandaag een actiedag gehad in de provincie Groningen in het kader van een onderzoek naar ondermijnende criminaliteit. Er zijn vandaag dertien personen aangehouden. Het gaat om dertien verdachten (elf mannen en twee vrouwen) in de leeftijd van 26 tot 61 jaar uit Groningen, Hoogezand, Appingedam en Uithuizen. Zij worden verdacht van deelname aan een criminele organisatie, witwassen en hennephandel, -teelt en -export of het faciliteren daarvan. Daarnaast is er crimineel vermogen afgepakt in de vorm van contanten en waardevolle spullen.

Samenwerking

Dit onderzoek is een typisch voorbeeld van ondermijnende criminaliteit. Deze vorm van criminaliteit verzwakt en misbruikt onze maatschappij met alle ontwrichtende gevolgen voor iedereen. Ondermijning kan alleen effectief worden aangepakt als alle partijen (overheid, private partijen en burgers) samen een vuist maken. In dit onderzoek zijn naast de politie en het Openbaar Ministerie ook de belastingdienst, de gemeenten en woningbouwverenigingen nauw betrokken. Zo kan de gemeente bedrijven waar criminele activiteiten worden verricht sluiten en kan een woningbouwvereniging iemand uit zijn huis zetten als daar hennep wordt geteeld.

Georganiseerd verband

Bij ondermijnende criminaliteit zie je vaak dat er sprake is van een georganiseerd verband. Dit is een belangrijk aspect waar ook nu onderzoek naar wordt gedaan. Ondermijning is een complex probleem dat deels zichtbaar, maar (grotendeels) onzichtbaar is. In dit onderzoek lijken twee ogenschijnlijk doorsnee bedrijven er criminele activiteiten op na te houden. De zoekingen van vandaag waren er dan ook deels op gericht om informatie te verzamelen over het georganiseerde verband en de criminele activiteiten. Daarnaast wordt nog onderzocht of er tussen verschillende betrokkenen ook sprake is geweest van onderlinge intimidatie.

Financieel gewin

Ondermijning leidt tot aantasting van onze rechtstaat en de gelijkheid van iedereen. Normen, waarden, regels en wetten lijken niet meer voor iedereen te gelden. In dit onderzoek kijkt de politie specifiek of uitgavenpatronen van de verdachten wel passen bij hun inkomsten en hoe geldstromen lopen. Ook dat kan informatie verschaffen over het georganiseerde verband. Nader onderzoek moet uitwijzen of hier sprake is van witwassen.

Resultaten en henneplocaties

Er is beslag gelegd op vier woningen, administratie en bankrekeningen. Er zijn vier voertuigen, diverse sieraden en meer dan honderdduizend euro aan contant geld in beslag genomen. Nader onderzoek moet uitwijzen of de verdachten inderdaad op criminele wijze geld hebben verdiend. In panden op de Hornstukken in Eelde, de Hoofstraat-Oost in Uithuizen, de Stationsstraat in Appingedam, de Sloep, de Zandsteenlaan, de Pleiadenlaan en de Nijensteinheerd, allen in Groningen, werden hennepkwekerijen aangetroffen. In het pand aan de Nijensteinheerd werd naast een hennepkwekerij ook een drogerij aangetroffen. In het totaal werden er ruim 2300 planten en 25 kilo gedroogde hennep gevonden.

Categorie:
Provincie:
Blik op 112: