donderdag, 18. augustus 2016 - 15:33 Update: 18-08-2016 19:52

Geen fouten gemaakt door instanties begeleiding ex-tbs'er Udo D.

Geen verwijtbare fouten instanties doodslag ex-tbs'er Udo D.
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Leeuwarden

Er zijn door de betrokken instanties geen verwijtbare fouten gemaakt naar aanleiding van een zeer ernstig geweldsdelict op 19 oktober 2015, waarbij een vrouw door ex-tbs'er Udo D. in Leeuwarden op straat werd gedood en een andere vrouw werd verwond.

Dit concluderen de Inspectie Veiligheid en Justitie en de Inspectie voor de Gezondheidszorg die hebben onderzocht of de politie, het Openbaar Ministerie, de burgemeester en GGZ Friesland, in de periode voorafgaand aan de tragische gebeurtenissen hebben gehandeld zoals van hen mag worden verwacht.

Oordeel 

De Inspecties concluderen dat de betrokken instanties in de jaren voorafgaand aan de incidenten de voor hen beschikbare bevoegdheden en wettelijke instrumenten hebben benut om het overlastgevende en soms criminele gedrag van D. zoveel als mogelijk te voorkomen en in te perken. 

Vierhoek

Udo D., die al jaren bekend was bij de ‘vierhoek’ vanwege zijn overlastgevende en verwarde gedrag, doodde op die dag een vrouw en verwondde een andere vrouw. De Inspecties hebben het onderzoek vandaag aangeboden aan de ‘vierhoek’. 

De Inspecties concluderen dat de leden van de ‘vierhoek’ in de jaren voorafgaand aan het incident de voor hen beschikbare bevoegdheden en wettelijke instrumenten hebben benut om het overlastgevende en soms criminele gedrag van D. zoveel als mogelijk te voorkomen en in te perken. Zij anticipeerden zoveel als mogelijk op ontwikkelingen ten aanzien van D. die tot gevaar voor de samenleving zouden kunnen leiden.

'Niet altijd te voorkomen'

De casus D. illustreert op pijnlijke wijze dat, ondanks de inspanningen van betrokken partijen, incidenten met deze doelgroep niet altijd te voorkomen zijn. Dit laat onverlet dat de inzet van alle betrokken partijen er bij voortduring op moet zijn gericht om risico’s met betrekking tot deze doelgroep zoveel als mogelijk te beperken.

Staatssecretaris Dijkhoff van Veiligheid en Justitie heeft het onderzoek, mede namens minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, naar de Tweede Kamer gestuurd en komt begin september met een inhoudelijke reactie op het onderzoek.

Categorie:
Provincie: