donderdag, 22. juni 2017 - 11:36 Update: 22-06-2017 16:03

Neerslag blijft uit, gevolgen van droogte zichtbaarder

Neerslag blijft uit, gevolgen van droogte zichtbaarder
Foto: fbf
Den Bosch

In de maanden april en mei is maar half zoveel regen gevallen als normaal. Ook de afgelopen winter was het droger dan anders. Dit geldt voor Brabant en Limburg maar ook voor België en Frankrijk waar de Maas ontspringt.

Op het land en in de sloten zijn de gevolgen van het uitblijven van regen en de aanhoudende hoge temperaturen steeds meer zichtbaar. Rijkswaterstaat en de waterschappen in Brabant en Limburg houden de situatie nauwlettend in de gaten en doen wat mogelijk is om boeren en tuinders, industrie, natuur en andere watergebruikers van voldoende water te voorzien.

De aanvoer van water wordt minder en als gevolg van verdamping, daalt ook de grondwaterstand. De verwachting is dat er de komende dagen weinig of geen regen valt en de verdamping zeer groot zal zijn. Daarom hebben de waterschappen in Limburg en Brabant diverse verboden afgekondigd op het onttrekken van water uit beken en sloten om te beregenen.  Oppompen van grondwater voor beregening is alleen mogelijk als daarvoor een vergunning is verleend.

Oogsten dreigen verloren te gaan

In het beheergebied van Waterschap De Dommel hebben veel ondernemers te kampen met ernstige droogte. Agrariërs moeten alle zeilen bijzetten om hun oogsten veilig te stellen en als er geen mogelijkheid is om te beregenen dreigen oogsten verloren te gaan. Ook voor sommige recreatieondernemers is het spannend of er binnenkort nog gekanood kan worden in verband met het lage water. Veel natuur is ook afhankelijk van hogere grondwaterstanden en stroming in het water.

De waterbeheerders zijn alert zodat snel gehandeld kan worden, ook als het weer flink gaat regenen. Het is immers nog maar een jaar geleden dat er sprake was van enorme wateroverlast in delen van Oost-Brabant en Noord-Limburg. Daar ging ook een periode van aanhoudende droogte aan vooraf.

Categorie:
Provincie: