vrijdag, 30. juni 2017 - 17:29

Nieuw schadeprotocol bevingsgebied vergevorderd

Nieuw Schadeprotocol vergevorderd
Foto: MV
Groningen

Leden van de maatschappelijke stuurgroep (Groninger Bodem Beweging en Gasberaad) en de bestuurlijke stuurgroep (twaalf gemeenten, provincie en Rijk) werken intensief samen met de Nationaal Coördinator Groningen aan een nieuw onafhankelijk schadeprotocol.

Een schadeprotocol waarmee NAM geen rol meer heeft bij de schadeafhandeling, waarbij de bewoner met schade centraal staat en gehandeld wordt vanuit zijn perspectief. Er zijn goede stappen gezet en een nieuw schadeprotocol komt daarmee steeds dichterbij. Alle betrokkenen vinden echter dat er meer tijd nodig is om ervoor te zorgen dat er een goed en gedragen protocol kan worden vastgesteld. Dat kwaliteit en zorgvuldigheid nu iets meer tijd nodig hebben. Het moet nu in één keer goed! Alle betrokkenen hebben er vertrouwen in dat binnen afzienbare tijd een schadeprotocol wordt gepresenteerd waar bewoners met schade onafhankelijk en goed mee worden geholpen.

Nationaal Coördinator Groningen voegt er aan toe dat zo spoedig mogelijk gestart wordt met de beoordeling van schademeldingen. Over de manier waarop dit moet gebeuren wordt op dit moment door alle betrokken gesproken. De beoordelingsmethodiek hangt ten nauwste samen met het schadeprotocol en met de verantwoordelijkheidsverdeling. De NCG richt het proces zo in dat binnen enkele weken zodanig resultaten worden geboekt dat de start van de beoordeling mogelijk is. Dat betekent dat er dan zicht moet zijn op het bereiken van overeenstemming over de verschillende onderdelen. Het streven van de NCG is erop gericht het nieuwe schadeprotocol de komende weken gereed te hebben.

Lees alles over:
Categorie:
Provincie: