zaterdag, 2. september 2017 - 11:34 Update: 02-09-2017 12:41

Kinderen steeds vaker betrokken bij ongevallen

Kinderen en tieners steeds vaker betrokken bij ongevallen
Foto: FlashphotoNL
Amsterdam

Kinderen en tieners raken steeds vaker betrokken bij (ernstige) verkeersongevallen. Er is sprake van een ‘zeer zorgelijke trend’, stellen organisaties die zich inspannen voor veiliger verkeer. Nu de scholen ook in de laatste regio (noord) maandag de deuren openen, pleiten de organisaties voor meer maatwerk in voorlichting (scholieren per gemeente bereiken), gericht toezicht op 50 km/u wegen in de ochtendspits en verbetering van de infrastructuur.

Kinderen en tieners steeds vaker betrokken bij ongevallen

​Kinderen en tieners raken steeds vaker betrokken bij (ernstige) verkeersongevallen. Er is sprake van een ‘zeer zorgelijke trend’, stellen organisaties die zich inspannen voor veiliger verkeer. Nu de scholen ook in de laatste regio (noord) maandag de deuren openen, pleiten de organisaties voor meer maatwerk in voorlichting (scholieren per gemeente bereiken), gericht toezicht op 50 km/u wegen in de ochtendspits en verbetering van de infrastructuur.

Het aantal jongeren dat bij ongevallen betrokken raakte lag in de eerste helft van 2017 op 3.073, een stijging van liefst 18 procent ten opzichte van de eerste helft van 2014 (2.612 jongeren). Dat blijkt uit een analyse van het STAR-initiatief (Smart Traffic Accident Reporting) van Politie, Verbond van Verzekeraars en verkeerskundig ict-bureau VIA. Voor de analyse zijn verkeersdata gebruikt van kinderen en tieners in de leeftijd van 4 t/m 17 jaar, die zelfstandig aan het verkeer deelnemen als voetganger, fietser of bromfietser. De data zijn afkomstig van politieregistraties.

Veel ongelukken met bromfietsers

In de onderzoeksperiode (1 januari 2014 t/m 22 augustus 2017) waren in totaal 19.158 ongevallen met jongeren in de schoolleeftijd waarbij iets meer dan 20.000 jongeren als bestuurder (geen passagier) of voetganger waren betrokken. Bij deze ongevallen liepen 9.492 verkeersslachtoffers letsel op: van hen overleed 1 procent. Meer dan de helft van de jonge betrokkenen bij ongevallen zat op een bromfiets – vooral jongens in de leeftijd van 16 en 17 jaar. 

Ongeval meestal in eigen woonplaats, 50 km/u wegen gevaarlijkst

Uit de analyse van de data komt duidelijk naar voren dat jonge voetgangers en fietsers die op de basisschool of het voortgezet onderwijs zitten vooral verongelukken in hun eigen woonplaats rondom de schooltijden. Op een gemiddelde doordeweekse dag zijn bijna drie keer zoveel jongeren bij ongevallen betrokken dan op een weekenddag. Opvallend is verder dat een kwart van de ongevallen plaatsvindt in de veilig geachte 30 km/u zones. De 50 km/u wegen zijn het gevaarlijkst: bijna twee op de drie jeugdongevallen heeft daar plaats. Ook gaat het nog geregeld mis op oversteekplaatsen.

Categorie:
Provincie: