zondag, 11. februari 2018 - 10:18

Meldkamer Noord Nederland houdt vragenuur via social media

Meldkamer Noord Nederland houdt vragenuur via social media
Foto: MKNN
Drachten

Op zondag 11 februari (11/2) is het de Europese Dag voor 112. Ter gelegenheid hiervan kunnen burgers in Groningen, Friesland en Drenthe tussen 11:00 en 14:00 vragen stellen via Twitter en Facebook aan de meldkamercentralist in Noord Nederland.

Het werken op de meldkamer spreekt vaak tot de verbeelding. Om burgers in Noord Nederland te informeren over wat de centralist doet, kunnen zij ter gelegenheid van de Europese Dag voor 112 op zondag 11 februari tussen 11:00 en 14:00 vragen stellen aan de centralist. Vragen via Twitter kunnen gesteld worden met #MKNN112 of gericht aan @MeldkamerNN. Via Facebook is de centralist te bereiken op @MeldkamerNoordNederland. 

De centralist is specialist

De centralist van de Meldkamer heeft een heel belangrijke rol bij de 112-meldingen. Hij of zij is de eerste hulpverlener ter plaatse maar dan via telefoon. Ze volgen naast hun opleiding tot politieagent(e), brandweerman/vrouw of ambulanceverpleegkundige ook allemaal een special opleiding tot centralist. Bijscholing vindt regelmatig plaats en ze doen regelmatig mee aan oefeningen. Iedere centralist heeft goede communicatieve vaardigheden en veel kennis van zaken nodig. Onder vaak stressvolle omstandigheden is het een kwestie van snel de juiste informatie verzamelen, de hulpverlening ter plekke coördineren en weten welke actie er moet worden ondernomen.

Over de Meldkamer Noord Nederland

De Meldkamer Noord Nederland is een samenwerkingsverband tussen Politie, Brandweer (Veiligheidsregio) en Ambulancezorg. Samen zijn zij verantwoordelijk voor een gebied van 1,7 miljoen inwoners. Sinds 2011 zijn procedures op elkaar afgestemd en werken zij samen in Drachten. Vanuit de Meldkamer wordt de hulpverleningsvraag uitgezet en gecoördineerd naar de bewuste dienst op straat. Jaarlijks behandelen de centralisten ruim een half miljoen telefoontjes waarvan er 126.000 112-meldingen. 95% van de telefoontjes wordt binnen 10 seconden opgenomen.

Over De Europese Dag van Alarmnummer 112

De 'Europese Dag van Alarmnummer 112' is een jaarlijks terugkerende dag op 11 februari (11-2). De Europese Commissie heeft deze dag in het leven geroepen om mensen er bewust van te maken dat 112 in alle EU-lidstaten bereikbaar is voor hulp in levensbedreigende situaties.

Categorie:
Provincie: